Пијаца Галеника

Пијаца « Галеника »

1. Месечна резервација тезге 2.898,00
   
2. Дневна накнада:  
- уз резервацију 180,00
- без резервације 360,00
   
3. Месечни закуп поља 1.884,00