Распоред сахрана

 

 
  ГРОБЉА:  Б А Т А Ј Н И Ц А - У Г Р И Н О В Ц И    
       
       
  Б А Т А Ј Н И Ц А    
  А П Р И Л - М А Ј   2024 - БАТАЈНИЦА    
       
02.04.2024. КРЊАЈА СЛОБОДАН 1972 12,00
02.04.2024. ГРУЈИЋ МИЛОРАД 1960 14,00
03.04.2024. ВИДИЋ ЈЕКА 1938 12,00
06.04.2024. ЛУКАЧ РАДОЈКА 1935 12.00
08.04.2024. ДРАГИЋ ДАНИЦА 1939 12,00
90.04.2024. КЕРЕЧКИ ВЕРИЦА 1929 14,00
10.04.2024. ;ЧАНКОВИЋ ЉУБОМИР   12.00
11.04.2024. ТРИПКОВИЋ ЗОРАН 1961 12,00
12.04.2024 СТИПАНОВИЋ БОЖИЦА 1933 12,00
12.04.2024 ЧУТУРИЛО БОШКО 1852 14,00
13.04.2024 СТРАЖИВУК ДУШИЦА 1926 12,00
13.04.2024. ЦРНОМАРКОВИЋ МИЛИЦА 1934 14,00
15.04.2024. БРКИЋ СЛАВКО 1947 12.00
16.04.2024. ДОКИЋ МАРКО 1956 12,00
16.04.2024. НОВАКОВИЋ ТОМИСЛАВ 1957 14,00
17.04.2024. ЦИПЕР СРЂАН 1980 12,00
17.04.2024. ВОЈИНОВИЋ МИЛЕВА 1945 14,00
19.04.2024. ЦЕКИНОВИЋ РАДМИЛА 1955 14,00
20.04.2024. ВОЈИНОВИЋ ВЕСЕЛИН 1947 12,00
22.04.2024. КАРАНОВИЋ ЈЕЛИЦА 1933 12,00
26.04.2024. СПАСИЋ БРАНКО 1975 12,00
26.04.2024. КРСТИЋ ЗОРАН 1955 14,00
27.04.2024. ВУЛИЋ МАКСИМ 1947 14,00
30.04.2024. РОНЧЕВИЋ ДАРКО 1973 12,00
30.04.2024. КОКИР АНА 1938 14,00
01.04.2024. НЕ РАДИ СЕ    
04.05.2024. РАДОЈКА ЉУБОЈА   14,00
03.05.2024. НЕ РАДИ СЕ    
07.05.2024 РАЦА СНЕЖАНА   14,00
08.05.2024. МИЛАНОВИЋ МИЛИЦА 1943 12,00
08.05.2024. АРНАУТОВИЋ НОВКА 1959 14,00
09.05.2024. РИСОВИЋ ЖИВАНКА 1958 12,00
09.05.2024. ГАГИЋ МАРКО 1990 14,00
11.05.2024. ПРОТИЋ ЈЕЛА 1935 14,00
15.05.2024. БИЛИЋ ЉУБИЦА 1937 12,00
18.05.2024. МИОДРАГОВИЋ МИОДРАГ 1958 12,00
20.05.2024. МИРОВИЋ МИРЈАНА 1946 12.00
21.05.2024. ДЕНИЋ ЖИВКА 1952 12,00
21.05.2024. ВУКИЋЕВИЋ ВЕРА 1949 14,00
23.05.2024. ЖИВОЈНОВИЋ ДАНИЦА 1931 14,00
24.05.2024. КАМЕРЛА ЉУБИЦА - ПОЛАГАЊЕ УРНЕ 1955 10,00
       
       
  У  Г  Р  И  Н  О  В  Ц  И    
   
  М А Ј  2024 - УГРИНОВЦИ    
07.05.2024. ЛОЈПУР СИМУНА 1941 14,00
23.05.2024. ОБРАДОВИЋ МИЛИЦА 1936 14,00