Распоред сахрана

Распоред сахрана  ГРОБЉЕ БАТАЈНИЦА

  Ј А Н У А Р  2021  
     
05.01.2021 ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ 13:00
05.01.2021. ОПАЧИЋ АНЂЕЛКА 15:00
06.01.2021. РАДОВАНОВИЋ СИМЕУН 13:00
06.01.2021. КОСТИЋ ВЕРКА 15:00
08.01.2021 ДОБРИЋ ПЕРИЦА 13:00
08.01.2021. ЕРАКОВИЋ МИЛИЦА 15:00
09.01.2021. МАГАШ ДРАГИЦА 13:00
09.01.2021. ВУЈИЧИЋ СЕКУЛА 15:00
11.01.2021. ДРАЧА ГЛИГОРИЈА 11:00 ПОЛАГАЊЕ УРНЕ
11.01.2021. ФИЛИПОВИЋ ЛЕПОСАВА 15:00
13.01.2021. РОКСАНДИЋ ДУШАНКА 13:00
13.01.2021. СИМИЋ ВОЈИСЛАВ 15:00
14.01.2021. ВУКАДИНОВИЋ БЕРИСЛАВ 13:00
14.01.2021. ВОЈНОВИЋ ДАНИЦА 15:00
15.01.2021. КУЖЕТ ЉУБОМИР 13:00
15.01.2021 ДАНИЛОВИЋ ЦВЕТА 15:00
16.01.2021. КОСТУР СЛОБОДАНКА 13:00
16.01.2021. МИЋИЋ ЉИЉАНА 15:00
18.01.2021.   13:00
18.01.2021 БАЛИНОВИЋ МИЛЕ 15:00
19.01.2021. СИКИРИЦА МИЛАН 15:00
19.01.2021. ГРАДАНАЦ СТОЈАНА 13:00
20.01.2021. ГАЛИЋ МИЈО 13:00
21.01.2021. КУРАИЦА СТАНА 13:00
22.01.2021. СТАМАТОВСКИ ЖИВКА 13:00
23.01.2021. ЧИКОШ РАДИСЛАВ 13:00
25.01.2021. НОВАК ДРАГИЊА 13:00
25.01.2021. ЈОВАНОВИЋ ОЛГИЦА 15:00
26.01.2021. БУНЧИЋ МИРОСЛАВ 13:00
26.01.2021. КРЊЕТА СРЕТА 15:00
27.01.2021. ЈАШАРАЈ РАМИЗА 13:00
27.01.2021. УЗЕЛАЦ СТОШИЈА 15:00
28.01.2021. ПЕРИЋ ДАНКО 13:00
28.01.2021. БОШЊАК ДУШИЦА 15:00
29.01.2021. БИОЧАНИН МИЛУША 15:00
29.01.2021. ЈАНКОВИЋ МАРИЈА 13:00
01.02.2021. РИСТИЋ СОЛУНКА 13:00
01.02.2021 ГИГОВИЋ МИЛОЈЕ 15:00
02.02.2021. СТОЈАКОВИЋ ГОСПА 13:00
02.02.2021. КОСТАДИНОВИЋ МИЛОЈКА 15:00
03.02.2021. ТОМИЋ МИЛОШ 13:00
03.02.2021. ЋУЛИБРК МЛАЂО 15:00
04.02.2021. СКОПЉАК ЖИВКА 15:00
04.02.2021. РАЂЕН МИЛАН 13:00
08.02.2021. МАЦУРА МИЛКА 13:00
09.02.2021. БУРА МИЛИЦА 13:00
09.02.2021. ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛАН 15:00
10.02.2021. ЈОСИМОВИЋ ЖИВКА 15:00
13.02.2021. ПЕРИЋ БОСИЉКА 13:00
13.02-2021. БУКАРИЦА ЖИВКО 15:00
16.02.2021. МИЛАНКО ВЛАДО 15:00
17.02.2021. ГРУЈИЋ ЛАЗАР 13:00
17.02.2021. КНЕЖЕВИЋ СТАНОЈКА 15:00
18.02.2021. НИНКОВИЋ ЈЕЛКА 13:00
18.02.2021. МАСЛИЋ МИЉКА 15:00
19.02.2021. ОПАЧИЋ ГОСПАВА 13:00
19.02.2021. КАТИЋ ДАРА 15:00
20.02.2021. ДУГОШИЈА НЕВЕНКА 15:00
22.02.2021. БИЛИЋ ЈОВАН 13:00
22.02.2021 БОРКОВИЋ РАЈКО 15:00
23.02.2021. ОБРАДОВИЋ ЉУБАН 13:00
23.02.2021. РАДИЋ ДРАГИЦА 15:00
24.02.2021. БУРСАЋ НИКОЛА 13:00
24.02.2021. ПРЕДОЈЕВИЋ МИЛИЦА 15:00
25.02.2021. МАРТИНОВИЋ НАДА 15:00
27.02.2021. РАШУЛА ВЕРА 13:00
     
  М А Р Т  2021  
01.03.2021. РИЂОШИЋ РАДИНКА 15:00
02.03.2021. ЖУТОМАРКОВИЋ  ДРАГИЦА 13;00
02.03.2021. МЕДИЋ ВИТОМИР 15:00
03.03-2021. ПОПОВИЋ ЉУБА 13:00
04.02.2021. МИЈАИЛОВИЋ МИЛКА 13:00
     
     
  У Г Р И Н О В Ц И  
     
  Ј А Н У А Р  2021  
05.01.2021. ТАНЧИЋ ЛАЗАР 15:00
09.01.2021. МИХАЈЛОВИЋ САЊА 15:00
10.01.2021 ТОДОРОВИЋ ДЕСАНКА 13:00
17.01.2021.   15:00
18.01.2021. СИМИЋ МАРИЦА 13:00
19.01.2021. РАНКОВИЋ ГОЈКО 13:00
20.01.2021. ЂОРЂЕВИЋ ЂОРЂЕ 13:00
23.01.2021. ТОМАШЕВИЋ СТОЈАН 13:00
     
  Ф Е Б Р У А Р   2021  
10.02.2021. ТАРАБИЋ ДРАГИЦА 15:00
11.02.2021. СТАНКОВИЋ ТРАЈАНКА 15:00
12.02.2021. ЗОРКИЋ МИЛЕНКО 15:00
13.02.2021 БАЖДАР МИРКО 13:00
18.02.2021. КОСТАДИНОВИЋ РУЖА 13:00
20.02.2021. КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН 13:00
22.02.2021. РУСО НЕДЕЉКО 15:00
22.02.2022. ЗОРКИЋ СЛАВИЦА 13:00
  М А Р Т  2021