Распоред сахрана

Распоред сахрана  ГРОБЉЕ БАТАЈНИЦА

ДАТУМ САХРАНЕ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОКОЈНИКА Г.РОЂЕЊА ВРЕМЕ САХРАНЕ
  С Е П Т Е М Б А Р   2021  
01.09.2021. ТОДОРОВИЋ РАДОВАН 15:00
01.09.2021. БАЛКОСКА КАЛИНА 13:00
03.09.2021. ЂОРЂЕВИЋ ЉУБИЦА 15:00
07.09.2021. ПРАЖИЋ  СЛАВКО 13:00
07.09.2021. МЕДИЋ  РУЖИЦА 15:00
08.09.2021. НОВАКОВИЋ СОКА 13ч00
10.09.2021. ПИЛИПОВИЋ САВА 15:00
11.09.2021. ВУЈАКЛИЈА МАРИЈА 13:00
11.09.2021 ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД 15:00
15.09.2021. ЦВИЈАНОВИЋ СЛАВКО 13:00
17.09.2021. ИВКОВИЋ ВЕРИЦА 13;00
18.07.2021. БЕРОЊА САША 13:00
18.07.2021. ВУКАДИНОВИЋ ВЕРИЦА 15:00
20.09.2021. РУСИЋ МИЛИЦА 13:00
21.09.2021. ВЕСЕЛИНОВИЋ СТЕВАНИЈА 15:00
24.09.2021. МИЛИЋЕВИЋ ВИТОМИР 13:00
25.09.2021. МАРКО МОРИЋ 13:00
27.09.2021. ЈУРЈЕВИЋ ДАРИНКА  15:00
28.09.2021. ДИМИЋ ТИМОТИЈЕ 13:00
28.09.2021. БАБИЋ БРАНКО 15:00
29.09.2021. КРИСТИВОЈЕВИЋ МАРИЦА 15:00
  О К Т О Б А Р    2021  
01.10.2021. ТУТУШ ЈЕЛЕНА 13:00
06.10.2021. НИНКОВИЋ ЖЕЉКО

13:00

08.10.2021. ШАРАЦ ТОДОРА 13:00
09.10.2021. НИКАЧЕВИЋ ДАНИЦА 13:00
09.10.2021. ВОРКАПИЋ МИЛКА 15:00
11.10.2021. ЈОЈИЋ МИЛАН   13:00
11.10.2021. АЛАВАЊА МИРКО   15:00
12.10.2021. БАРАЋ МИЛАН   13:00
12.10.2021. ЧЕЛАР СТЕВАН   15:00
13.10.2021. БЈЕЛОБРК ЉУБИЦА 1934 13:00
14.10.2021. НЕДЕЉКОВИЋ ЈОВИЦА 1957 15:00
       
       
       
       
       
  У Г Р И Н О В Ц И  
     
     
  С Е П Т Е М Б А Р   2021  
09.09.2021. МАРЈАНОВИЋ СТЕВО 15:00
13.09.2021. ВЕСЕЛИНОВИЋ ДАНЕ 13:00
18.09.2021. ДРУЖЕТИЋ ДУШКО 13:00
21.09.2021. ДЕЛИБАШИЋ ЉУБОМИР 15:00
28.09.2021. МИЛУРОВИЋ РАДОЈКА 15:00
  О К Т О Б А Р    2021  
01.10.2021. ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛИЦА 13:00
01.10.2021. БАШТОВАНОВИЋ СЛАВИША 15:00
05.10.2021. ДРАГАНОВ АЛЕКСАНДАР 13:00
07.10.2021. ГЛИГОРИЋ СМИЉАНА 15:00
12.10.2021. ЛАЗАРЕВИЋ ЖИВКА 1946 15:00