Распоред сахрана

 

 
  Б А Т А Ј Н И Ц А    
       
  С Е П Т Е М Б А Р     2022    
01.09.2022. ТОЛИМИР МИЛОШ 1939 13:00
01.09.2022. НИКОЛИЋ ДРАГАН 1943 15:00
02.09.2022. ЗАГОРАЦ МАРА   13:00
02.09.2022. БИЈЕЛИЋ БОСИЉКА   15:00
03.09.2022. ТРИФУНОВИЋ ЂУРЂИЈА   13:00
05.09.2022. РНИЋ ПЕТАР   13:00
05.09.2022. СТРУГАЛОВИЋ БРАНКО   15;00
06.09.2022. ДЕНИЋ НИКОЛА   15:00
08.09.2022. ЈОЈИЋ ДУШАНКА 1929 13:00
08.09.2022. МАТИЋ  ЈОВАН 1933 15:00
09.09.2022. ВИДОВИЋ МИЛИЦА 1934 13:00
09.09.2022. БУЛАЈИЋ МИЛИЦА 1934 15:00
10.09.2022. ОПАЧИЋ НАТАША   15:00
12.09.2022 СТИПАНОВИЋ МАРКО   13:00
12.09.2022. НИКОЛИЋ МИЛАН   15:00
13.09.2022. ЛАКИЋ ГОЈКО   13:00
13.09.2022. НЕДЕЉКОВИЋ РЕЉА 1938 15:00
14.09.2022 ИРИЧАНИН СЛАВИЦА 1938 15:00
15.09.2022. ФЕЛБАБ СВЕТЛАНА   13:00
16.09.2022. ЈОСИМОВИЋ СИНИША 1981 13:00
17.09.2022. БУНЧИЋ ЉУБИЦА 1937 13:00
17.09.2022. БАБИЋ МАГДАЛИНА 1935 15:00
20.09.2022. СТОЈАНОВИЋ ПЕТАР 1941 13:00
20.09.2022. БУТКОВИЋ МИРА 1951 15:00
21.09.2022. БАЧВАНИН РАДОВАНКА 1929 13:00
21.09.2022. ТРИВИЋ БОЖИДАР 1955 15:00
22.09.2022. ЂОРЂЕВИЋ МАТИЛДА 1924 15:00
23.09.2022. ПЕЛЕМИШ ДУШАН 1937 15:00
24.09.2022. МРЂЕНОВИЋ МИЛЕНКО 1948 13:00
26.09.2022. ГОЛУБОВИЋ РУЖИЦА 1942 13:00
27.09.2022. БРКИЋ ЉУБА 1933 13:00
       
  У Г Р И Н О В Ц И  
       
  С Е П Т Е М Б А Р      2022    
31,08,2022, РАТКОВИЋ БРАНИСЛАВ   15:00
18.09.2022. КОСТАДИНОВИЋ ЗАГОРКА   13:00
20.02.2022. ЈАНКОВИЋ ЉУБОМИР   15:00