Контакт

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА И ЗАКУПА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 2024

I

ЗАКУП ТЕЗГИ

             
                   

број

 

 

 

 

 ПДВ-а

ПДВ-а

ПДВ-а

ПДВ-ом

 

Пијаца "Сава Ковачевић"

 
 
 

1

Тезга-месечна резервација:

 

 

 

 

 

 

 

 

први рејон 1-27; 36-50; 59а-70

   

6.667,00

20%

1.333,00

8.000,00

 

 

други рејон 28-35; 51-58; 71-74

 

4.000,00

20%

800,00

4.800,00

 

 

трећи рејон 75-110

 

 

2.667,00

20%

533,00

3.200,00

 

2

Тезга-дневна накнада:

 

 

 

 

 

 

 

 

први рејон уз резервацију

   

333,00

20%

67,00

400,00

 

 

први рејон без резервације

   

667,00

20%

133,00

800,00

 

 

други рејон уз резервацију

   

292,00

20%

58,00

350,00

 

 

други рејон без резервације

   

583,00

20%

117,00

700,00

 

 

трећи рејон уз резервацију

   

233,00

20%

47,00

280,00

 

 

трећи рејон без резервације

 

 

542,00

20%

108,00

650,00

 

3

Расхладна витрина

са резервацијом (месо и сир)

 

25.000,00

20%

5.000,00

30.000,00

 

 

Расхладна витрина са резервацијом (јаја и колачи)

 

23.333,00

20%

4.667,00

28.000,00

 

4

Расхладна витрина

 

 

 

 

 

 

 

 

дневна накнада без резервације

 

2.500,00

20%

500,00

3.000,00

 

5

Месечна резервација мобилијера

 

 

14.584,00

20%

2.916,00

17.500,00

 

6

Месечна резервација тезге на проширеном делу пијаце

 

 

13.750,00

20%

2.750,00

16.500,00

 

7

Продаја воћа и поврћа из камиона уз пијацу -месечно

 

25.000,00

20%

5.000,00

30.000,00

 

8

Додатне продајне површине уз објекат - дневно по м2

 

166,00

20%

34,00

200,00

 

9

Коришћење бункера тезги које нису у закупу:

 

 

 

 

 

 

 

 

месечно I реон

   

2.083,00

20%

417,00

2.500,00

 

 

месечно II и  III реон

   

1.250,00

20%

250,00

1.500,00

 

 

дневно коришћење бункера I, II и   III реон

 

 

166,00

20%

34,00

200,00

 

 

Пијаца "Земун поље"

 

 

 

1

Тезга месечна резервација

 

2.917,00

20%

583,00

3.500,00

 

2

Тезга - дневна накнада:

 

 

 

 

 

 

 

уз резервацију

   

250,00

20%

50,00

300,00

 

 

без резервације

 

 

525,00

20%

105,00

630,00

 

3

Додатне продајне површине уз објекат - дневно по м2

166,00

20%

34,00

200,00

 

4

Коришћење бункера тезге које нису у закупу

166,00

20%

34,00

200,00

 

 

дневно

 

 

 

 

 

 

 

 

Пијаца "Батајница"

 
 
 
 

1

Тезга-месечна резервација

 

3.333,00

20%

667,00

4.000,00

 

2

Тезга-дневна накнада:

 

 

 

 

 

 

 

уз резервацију

   

250,00

20%

50,00

300,00

 

 

без резервације

 

 

667,00

20%

133,00

800,00

 

3

Закуп поља-месечна резервација

2.500,00

20%

500,00

3.000,00

 

4

Закуп поља-дневна накнада

 

 

 

 

 

 

 

уз резервацију

   

250,00

20%

50,00

300,00

 

 

без резервације

 

 

667,00

20%

133,00

800,00

 

5

Додатне продајне површине уз објекат - дневно по м2

166,00

20%

34

200,00

 

6

Велико поље (испред капије)

 

 

3.500,00

20%

700,00

4.200,00

 

7

Мало поље (испред капије)

 

 

2.717,00

20%

583,00

3.500,00

 

Пијаца "Галеника"

 
 
 
                   

1

Месечна резервација тезге

 

1.250,00

20%

250,00

1.500,00

 

2

Тезга-дневна накнада:

 

 

 

 

 

 

 

уз резервацију

   

200,00

20%

40,00

240,00

 

 

без резервације

 

 

459,00

20%

91,00

550,00

 

3

Додатне продајне површине уз објекат - дневно по м2

166,00

20%

34,00

200,00

 

4

Коришћење бункера тезге које нису у закупу-дневно

166,00

20%

34,00

200,00

 

5

Локал на Галеници - месечно

 

 

10.000,00

20%

2.000,00

12.000,00

 

Пијаца "Шајкашка"

 
 
 
 

1

Мало поље 2м х 2м

 

 

 

 

 

 

 

 

месечни закуп

   

1.667,00

20%

333,00

2.000,00

 

 

дневна накнада уз резервацију

250,00

20%

50,00

300,00

 

 

дневна накнада без резервације

500,00

20%

100,00

600,00

 

2

Велико поље 2м х 4м

 

 

 

 

 

 

 

месечни закуп

   

2.083,00

20%

417,00

2.500,00

 

 

дневна накнада уз резервацију

334,00

20%

66,00

400,00

 

 

дневна накнада без резервације

583,00

20%

117,00

700,00

 

3

Закуп пијачног платоа за полигон-Ауто школа месечно

20.833,00

20%

4.167,00

25.000,00

 

4

Локација бр. 1

 

 

16.667,00

20%

3.333,00

20.000,00

 
                   
 

Тезге ван пијаца

             

1

Локација за постављање покретних тезги за манифестацију

43.334,00

20%

8.666,00

52.000,00

 

 

"Дани књиге" ул. Немањина 2, -цео период коришћења

 

 

 

 

 

 

2

Остале локације за време одржавања трад.манифестација

16.666,00

20%

3.334,00

20.000,00

 

II

ЗАКУП ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПИЈАЦАМА

         

Пијаца "Сава Ковачевић"

 
 
 

1

Локација бр: 7,8,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,29,33,35

10.416,00

20%

2.084,00

12.500,00

 

2

Локација бр: 1,31

 

12.500,00

20%

2.500,00

15.000,00

 

3

Локација бр. 13

 

 

13.333,00

20%

2.667,00

16.000,00

 

4

Локација бр: 3,6,9,21

 

14.167,00

20%

2.833,00

17.000,00

 

5

Локација бр. 5,30

 

 

13.750,00

20%

2.750,00

16.500,00

 

6

Локација бр: 10,11,15,36

 

15.000,00

20%

3.000,00

18.000,00

 

7

Локација бр: 2,4,20,34,37

 

15.417,00

20%

3.083,00

18.500,00

 

8

Локација бр. 40

 

 

17.250,00

20%

3.450,00

20.700,00

 

9

Локација

 

Ценовник ступа на снагу по добијеној сагласности Оснивача, а примењиваће се од 01.01.2024. године.

 

Даном ступања на снагу овог Ценовника престаје да важи Ценовник пијачних услуга и закупа привремених објеката

бр. 01-29 од 30.09.2022. године.

 

Адреса: Косовска 9, Земун, Србија

Телефон: 011/2610-369

Факс: 011/2610-239

E-mail: jpzemun@gmail.com 

Ваше име и презиме

Ваш e-mail

Ваш телефон

Ваше порука