Погребне услуге

ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 2024

 

1

Накнада за једно гробно место (соло)

1.920,00

 

 

2

Накнада за једно гробно место (соло гробница)

2.250,00

 

 

3

Накнада за дупло гробно место (дуплекс)

3.130,00   

 

 

4

Накнада за дупло гробно место (дуплекс гробница)

3.320,00   

 

 

5

Накнада за породичну гробницу-костурницу

4.680,00   

 

 

II

САХРАЊИВАЊЕ И ЕКСХУМАЦИЈА

   

 

1

Сахрањивање у соло/дуплекс гробницу

16.990,00   

 

 

2

Сахрањивање у соло/дупло гробно место прво копање

23.160,00   

 

 

3

Сахрањивање у соло/дупло гробно место друго копање

20.220,00

 

 

4

Сахрањивање у породичну гробницу

18.360,00   

 

 

5

Сахрањивање у породичну гробницу улаз са стране

23.400,00   

 

 

6

Смештај урне у гробницу

 

8.880,00   

 

 

7

Смештај урне у гробно место

 

11.720,00   

 

 

8

Подизање и враћање поклопне плоче над-гробног споменика приликом сахране

4.350,00   

 

 

9

Разбијање кошуљице приликом сахране

3.480,00   

 

 

10

Разбијање опсега приликом сахране

5.230,00   

 

 

11

Разбијање бетон.изливене плоче прил.сахране

6.960,00   

 

 

12

Мерење дубине за сахрану без плоче

1580,00   

 

 

13

Мерење дубине за сах.са поклопном плочом

3.480,00   

 

 

14

Демонтажа споменика

 

3.960,00   

 

 

15

Накнадно спуштање крста испод поклопне плоче

2.530,00   

 

 

16

Полагање посмртних остатака у костурницу

23.760,00   

 

 

17

Склањање венаца и цвећа након сахране

2.370,00   

 

 

18

Коришћење  простора капеле за испраћај за сахрану ван гробља

5.230,00   

 

 

19

Ексхумација посмртних остатака до 5 година

55.750,00   

 

 

20

Ексхумација посмртних остатака од 5-15 год.

48.790,00   

 

 

21

Ексхумација посмртних остатака преко 15 год.

41.820,00   

 

 

22

Интерна ексхумација посмртних остатака до 5 година

45.300,00   

 

 

23

Интерна ексхумација посмртних остатака од 5-15 година

40.080,00   

 

 

24

Интерна ексхумација посмртних остатака преко 15 година

34.840,00   

 

 

25

Техничка ексхумација

 

28.510,00   

 

 

III

ЗАКУП ПАРЦЕЛЕ ЗА ГРОБНО МЕСТО

   

1

Закуп парцеле једног гробног места

46.880,00   

 

 

2

Закуп парцеле  дуплог гробног места

92.500,00   

 

 

3

Закуп парцеле за продичну гробницу

121.680,00   

 

 

IV

   

 

1

Трош.конт.радова на изради опсега - 1 гр.место

4.750,00

 

 

2

Трош.конт.радова на изради опсега-дупло место

7.220,00

 

 

3

Трош.конт.радова на изградњи соло гробнице

36.120,00

 

 

4

Трош.конт.радова на изградњи дуплекс гробн.

72.240,00

 

 

5

Трош.конт.радова на изгради породичне гробнице

104.540,00

 

 

6

Трош.конт. Каменорезачких радова на једном гробном месту

10.450,00

 

 

7

Трош.конт.каменорезачких радова на дуплом гробном месту

13.300,00

 

 

8

Трош.кон.каменорезачких радова на породичној гробници

18.620,00

 

 

9

Трош.конт.радова на реконструкцији 1 гроб.места

6.640,00

 

 

10

Трош.конт.радова на реконструкцији  дуплекс гроб.места

9.120,00

 

 

11

Трош.конт.реконструкције пород.гробнице

12.360,00

 

 

12

Трош.конт. Поправке на једном гроб.месту

3.990,00

 

 

13

Трош.конт.поправке на дуплом гроб.месту

6.270,00

 

 

14

Трош.конт.поправке на породичној гробници

7.790,00

 

 

V

ОДРЖАВАЊЕ  ГРОБНОГ МЕСТА ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА

   

 

1

Одржавање једног гробног места-једнократно

1.980,00

 

 

2

Одржавање дуплог гробног места-једнократно

3.080,00

 

 

3

Одржавање једног гробног места-годишње

7.440,00

 

 

4

Одржавање дуплог гробног места-годишње

11.570,00

 

 

           

 

VI

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

     

 

1

Месечни закуп просторије са расхладном комором за смештај покојника

21.780,00

 

 

2

Накнада за издавање потврда, уверења,

 

 

 

 

уговора, одговора на молбе, захтеве и друге поднеске

430,00  

Ценовник ступа на снагу по добијеној сагласности Оснивача, а примењиваће се од 01.01.2024. године.

 

 

Даном ступања на снагу овог Ценовника престаје да важи Ценовник погребних услуга Јавног предузећа .

 

  бр. 01-30 од 30.09.2022 године.