Погребне услуге

          
 
Ц Е Н О В Н И К
ПОГРЕБНИХ УСЛУГА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

 

 

 

Ц Е Н О В Н И К

ПОГРЕБНИХ УСЛУГА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

 

 

I     ГОДИШЊИ ЗАКУП И  НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА

 

 1. Накнада за једно гробно место (соло)

1.210,00

 1. Накнада за једно гробно место (соло гробница)

1.430,00

 1. Накнада за дупло гробно место (дуплекс)

1.980,00

 1. Накнада за дупло гробно место (дуплекс гробница)

2.100,00

 1. Накнада за породичну гробницу-костурницу

2.980,00

 

 

  II   САХРАЊИВАЊЕ И ЕКСХУМАЦИЈА

 

 

 

 1. Сахрањивање у соло/дуплекс гробницу

11.888,00

 1. Сахрањивање у соло/дупло гробно место-прво копање

16.060,00

 1. Сахрањивање у соло/дупло гробно место-друго копање

14.080,00

 1. Сахрањивање у породичну гробницу

12.760,00

 1. Сахрањивање у породичну гробницу-улаз са стране

16.280,00

 1. Смештај урне у гробницу

   6.160,00 

 1. Смештај урне у гробно место

8.140,00

 1. Подизање и враћање поклопне плоче надгробног споменика

3 025,00

риликом сахране

 

 1. Склањање венаца и цвећа након сахране

1.650,00

 1. Коришћење простора капеле за испраћај за сахрану ван гробља

3 630,00

 

 

 1. Ексхумација посмртних остатака до 5 година

38.720,00

 1. Ексхумација посмртних остатака од 5 до 15 година

33.880,00

 1. Ексхумација посмртних остатака преко 15 година

29.040,00

 1. Интерна ексхумација посмртних остатака до 5 година

31.460,00

 1. Интерна ексхумација посмртних остатака од 5 до 15 год.

27.830,00

 1. Интерна ексхумација посмртних остатака преко 15 год.

24.200,00

 1. Техничка ексхумација

19.800,00

 

 

III  ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА

 

 

 

 1. Закуп парцеле једног гробног места

35.816,00

 1. Закуп парцеле дуплог гробног места

64.240,00

 1. Закуп парцеле за породичну гробницу

84.480,00

 

 

IV  РАДОВИ НА ГРОБНОМ МЕСТУ

 

 

 

 1. Израда опсега-једно гробно место

3.600,00

 1. Израда опсега-дупло гробно место

5.472,00

 1. Изградња-зидање соло гробнице

27.360,00

 1. Изградња-зидање дуплекс гробнице

54.720,00

 1. Изградња-зидање породичне гробнице

79.200,00

 1. Каменорезачки радови на једном гробном месту

7.920,00

 1. Каменорезачки радови на дуплом гробном месту

10.080,00

 1. Каменорезачки радови на породичној гробници

14.112,00

 1. Реконструкција једног гробног места

0.040,00

 1. Реконструкција дуплог гробног места

6.912,00

 1. Реконструкција породичне гробнице

9.360,00

 1. Поправка на једном гробном месту

0.024,00

 1. Поправка на дуплом гробном месту

4.752,00

 1. Поправка на породичној гробници

5.904,00

 

 

 

 

V ОДРЖАВАЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА

 

 

 

 1. Одржавање једног гробног места – једнократно

1.375,00

 1. Одржавање дуплог гробног места- једнократно

2.145,00

 1. Одржавање једног гробног места- годишње

5.170,00

 1. Одржавање  дуплог гробног места- годишње

8.030,00

      5.Разбијање кошуљице приликом сахране

2 420,00

      6. Разбијање опсега приликом сахране

3 630,00

      7. Разбијање бетонске изливене плоче приликом сахране 4 840,00
      8. Мерење дубине за сахрану без поклопне плоче 1 100,00
      9. Мерење дубине за сахрану са поклопном плочом 2 420,00
     10. Демонтажа споменика 2 750,00
     11. Накнадно спуштање крста испод поклопне плоче 1 760,00
     12. Полагање посмртних остатака у костурницу 16 500,00
     13.   
   

VI  ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

 

 1. Месечни закуп просторије са расхладном комором за смештај покојника                               16.502,40

                                                   

 1. Накнада за издавање потврда, уверења, уговора, одговора на

       3.   молбе, захтеве и друге поднеске                                                                                                       300,00

 

 

        Цене се примењују на гробљима у Батајници и Угриновцима.

        Цене су са урачунатим ПДВ-ом.

       

 

Ценовник погребних услуга за  2020 годину Преузми
Ценовник погребних услуга од 01.11.2021. године Преузми
Ценовник погребних услуга за 2022 годину. Преузми

 

Цене се примењују на гробљима у Батајници и Угриновцима.

 
 Ценовник погребних услуга Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун примењиваће се од 01.11.2021. године.