Погребне услуге

          
 
Ц Е Н О В Н И К
ПОГРЕБНИХ УСЛУГА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

 

 

Назив услуге

Цена

Накнада за једно гробно место (соло)

980,00

Накнада за једно гробно место (соло гробница)

1.160,00

Накнада за дупло гробно место (дуплекс)

1.480,00

Накнада за дупло гробно место (дуплекс гробница)

1.650,00

Накнада за породичну гробницу-костурницу

2.100,00

Сахрањивање у соло/дуплекс гробницу

8.580,00

Сахрањивање у соло/дупло гробно место-прво копање

12.155,00

Сахрањивање у соло/дупло гробно место-друго копање

10.725,00

Сахрањивање у породичну гробницу

9.240,00

Сахрањивање у породичну гробницу-улаз са стране

12.155,00

Смештај урне у гробницу

4.950,00

Смештај урне у гробно место

6.050,00

Ексхумација посмртних остатака до 5 година

35.200,00

Ексхумација посмртних остатака од 5 до 15 година

30.800,00

Ексхумација посмртних остатака преко 15 година 

26.400,00

Интерна ексхумација посмртних остатака до 5 година

28.600,00

Интерна ексхумација посмртних остатака од 5 до 15 год. 

25.300,00

Интерна ексхумација посмртних остатака преко 15 год.

22.000,00

Техничка ексхумација ценовник - 01.01.2017.

18.000,00

Закуп парцеле једног гробног места

23.800,00

Закуп парцеле дуплог гробног места

39.600,00

Закуп парцеле за породичну гробницу

58.200,00

Израда опсега-једно гробно место

3.000,00

Израда опсега-дупло гробно место

4.560,00

Изградња-зидање соло гробнице

22.800,00

Изградња-зидање дуплекс гробнице

45.600,00

Изградња-зидање породичне гробнице

66.000,00

Каменорезачки радови на једном гробном месту

6.600,00

Каменорезачки радови на дуплом гробном месту

8.400,00

Каменорезачки радови на породичној гробници

11.760,00

Реконструкција једног гробног места

4.200,00

Реконструкција дуплог гробног места

5.760,00

Реконструкција породичне гробнице

7.800,00

Поправка на једном гробном месту

2.520,00

Поправка на дуплом гробном месту

3.960,00

Поправка на породичној гробници

4.920,00

Подизање и враћање поклопне плоче надгробног споменика приликом сахрана

2.750,00

Склањање венаца и цвећа након сахране

1.540,00

Месећни закуп просторије са расхладном комором за смештај покојника

13.752,00

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ

 

Издавање потврда, уверења, уговора, одговора на молбе, захтеве и друге поднеске.

300,00

Издавање дозволе се НЕ НАПЛАЋУЈЕ.

 

 

У ценовнику погребних услуга објављује се допуна Преузми

 

Цене се примењују на гробљима у Батајници и Угриновцима.

 Даном ступања на снагу овог ценовника престаје да важи ценовник Јавног предузећа бр. 01-218 од 22.12.2014. године.
 Ценовник погребних услуга Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун примењиваће се од 01.01.2019. године.