Финансије

Овде можете преузети документацију ЈП "Пословни центар Земун" у Pdf-у, Word-u и Excel-u

Програм пословања предузећа Преузми
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период 01.01.2021. године до 31.03. 2021.године

Преузми

Преузми

Одлив кадрова 2021

Преузми

Преузми

Динамика запослених: 2021

Преузми

Преузми

Биланс стања 2021. Преузми
31.03.20. образац 11 Преузми
Изв. о усклађености план.и реал. актив. 01.01. до 31.03.2020. Преузми
Извештај за први квартал 2020 године Преузми
Програм пословања за 2020 годину. Преузми
Извештај о усклађености и план и реализација активности 01.01.2019.  -  30.09.2019. Преузми
Програм пословања за 2019 годину Преузми
Извештај пословања 01.01.2019 - 30.06.2019 Преузми
Извештај о усклађености и план и реализација активности 01.01.2019.  -  30.06.2019. Преузми
Извештај пословања за први квартал 2019 године:  Преузми
Извештај о пословању за 2018 годину  Преузми
   

 

Извештај о реализацији трећи квартал за 2017.годину Преузми
Извештај о реализацији други квартал за 2017.годину Преузми
Извештај о реализацији први квартал за 2017.годину Преузми
   
   

 

Програм пословања предузећа за децембар  2016. године Преузми
   

 

Извештај о пословању за 2015. годину Преузми
Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2015. годину Преузми
   

 

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014. годину

Страна 1 

Страна 2

Финансијски план и извршење за I квартал 2014. године Преузми
   

 

Кретање цена производа и услуга за 2016.годину за предузеће ЈП Пословни простор Земун Преузми
Пијаце цене Преузми
Локације цене Преузми
Гробна места и урне Преузми
Приход од продаје и пружања услуга Преузми
Извршење за 2016. годину Преузми
Биланс прихода и расхода Преузми
Обрасци тромесечних извештаја Преузми
Извештај усклађености активности за период јануар-март Преузми
   

 

 

Локали и канцеларије нове цене Преузми
Локали и канцеларије Преузми
Пијаце Преузми
Локације Преузми
Гробна места и урне Преузми
Обрасци Преузми
Обрасци тромесечних извештаја Преузми
   

 

 

Пијаце Преузми
Гробна места и урне Преузми
Обрасци Преузми
Обрасци тромесечних извештаја Преузми
Извештај о пословању Преузми
Мишљење ревизије Преузми
   

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку редовно одржавање гробља и пијаца Преузми
Одлука о додели уговора за јавну набавку  канцеларијски материјал за 2017.годину Преузми
Расходи за 2017. годину, финансијски план Преузми
Програм пословања за 2017 Преузми
Средства за посебне намене Преузми
   

 

 

Ценовник пијачних услуга Преузми
Ценовник погребних услуга Преузми
Сагласност оснивача Преузми
Планирани расходи и издаци у 2016. години,  процена извршења за период I - XI/2016 и план за XII/2016 Преузми
Kретање цена производа и услуга за 2016. годину Преузми
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПИЈАЧНЕ И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ЗЕМУН план XII/2016 Преузми
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности Преузми
План трошкова и других примања у 2016. години Преузми
Финансијски план прихода и расхода за 2016. годину Преузми
Aктивности из програма пословања  за период 01.01.2016. године до 30.06.2016. године Преузми