Јавне набавке

   
Годишњи програм за 2024. годину Преузми
План набавки за 2024. годину Преузми
План јавних набавки за 2024. годину Преузми
Извештај о пословању 2023 Преузми
Извештај ревизије 2023 Преузми
Извештај о пословању 2022.године Преузми
Јавна набавка за расхладне витрине 30.03.2022. Преузми
Динамика запослених:
  Преузми
  Преузми
Одлив кадрова 2021
  Преузми
  Преузми

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период 01.01.2021. године до 31.03. 2021.године

 

  Преузми
  Преузми
Програм пословања предузећа за 2021 годину Преузми
Позив за дост. понуде ЈН МВ Гориво Преузми
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГОРИВО Преузми
ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА 2019. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми
КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦА И ГРОБЉА Преузми
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку  радови- поправке и одржавање (пијаце и гробља), бр. јавне набавке Р-1/2020 ЈНМВ Преузми
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ Преузми
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА ЗБОГ КОРОНА ВИРУСА Преузми

 

 

Одлука Надзорног одбора о усвајању плана јавних набавки за 2018. годину Преузми
План Јавних набавки за 2018. годину Преузми
Јавна набавка електрична енергија за 2018. годину                                          Преузми
Јавна набавка канцеларијски материјал и тонери Н-1 за 2018. годину Преузми

 

 

Јавна набавка Р1/2017 одржавање гробља у пијаца - Одлука Преузми
Јавна набавка Р1/2017 одржавање гробља у пијаца - Конкурсна документација Преузми
Јавна набавка Р1/2017 одржавање гробља и пијаца - Позив за подношење понуда Преузми
Јавна набавка Д1/2017 канцеларијски материјал - Одлука Преузми
Јавна набавка Д1/2017 канцеларијски материјал - Конкурсна документација Преузми
Јавна набавка Д1/2017 канцеларијски материјал - Позив за подношење понуда Преузми
Обавештење о продужетку понуда Преузми
Измена конкурсне документације Преузми
Конкурсна документација Преузми
Позив за подношење понуда Преузми
Јавна набавка Р-01/2019 ЈНМБ - одржавање гробља у пијаца - Одлука Преузми
Конкурсна документација  Јавне набавке Р-01/2019 ЈНМВ Преузми
Одлука о додели уговора Преузми
Јавна набавка електричне енергије ЈНМВ Д-01/2019 Преузми
Конкурсна документација  Јавне набавке Д-01/2019 ЈНМВ Преузми
Одлука о додели уговора Д-01/2019 ЈНМВ Преузми
Јавно надметање за закуп полигона за обуку возача Преузми
Јавна набавка Д-1/2019 добра – набавка електричне енергије - Конкурсна документација Преузми
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ Преузми
ОДЛУКА ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР ЈАВНЕ НАБАВКЕ AKS FLEET SOLUTION D.O.O., Шабац,   Преузми