Јавне набавке

Јавна набавка Д-1/2019 добра – набавка електричне енергије - Конкурсна документација Преузми
   
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ Преузми

 

 

Одлука Надзорног одбора о усвајању плана јавних набавки за 2018. годину Преузми
План Јавних набавки за 2018. годину Преузми
Јавна набавка електрична енергија за 2018. годину                                          Преузми
Јавна набавка канцеларијски материјал и тонери Н-1 за 2018. годину Преузми

 

 

Јавна набавка Р1/2017 одржавање гробља у пијаца - Одлука Преузми
Јавна набавка Р1/2017 одржавање гробља у пијаца - Конкурсна документација Преузми
Јавна набавка Р1/2017 одржавање гробља и пијаца - Позив за подношење понуда Преузми
Јавна набавка Д1/2017 канцеларијски материјал - Одлука Преузми
Јавна набавка Д1/2017 канцеларијски материјал - Конкурсна документација Преузми
Јавна набавка Д1/2017 канцеларијски материјал - Позив за подношење понуда Преузми
Обавештење о продужетку понуда Преузми
Измена конкурсне документације Преузми
Конкурсна документација Преузми
Позив за подношење понуда Преузми
Јавна набавка Р-01/2019 ЈНМБ - одржавање гробља у пијаца - Одлука Преузми
Конкурсна документација  Јавне набавке Р-01/2019 ЈНМВ Преузми
Одлука о додели уговора Преузми
Јавна набавка електричне енергије ЈНМВ Д-01/2019 Преузми
Конкурсна документација  Јавне набавке Д-01/2019 ЈНМВ Преузми
Одлука о додели уговора Д-01/2019 ЈНМВ Преузми
Јавно надметање за закуп полигона за обуку возача Преузми