Организација предузећа

Радна јединица за управљање пијацама

Руководилац радне јединице

Олгица Добрић,

дипломирани економиста

Одељење за финансије

Руководилац одељења: Стоја Гузина,

дипломирани економиста

Одељење за правне послове

Руководилац одељења: Маринко Марић,

дипломирани правник

Радна јединица за управљање гробљима

Руководилац:радне јединице 

Жељка Вуковић,

дипломирани правник

Радна јединица за одржавање

Руководилац радне јединице

Јованка Јелисавац,

дипломирани економиста

  • Телефон :  011/3753-818
  • Е-mail : odrzavanjejpzemun@gmail.com