О нама

 ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
  Настанак Предузећа

           Јавно предузеће основано је 09.10.1991. године под називом Јавно предузеће за управљање пословним простором „Пословни простор- Земун“,  у циљу обављања делатности управљања и одржавања пословног простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун. 
          Јавно предузеће је уписано у Регистар Привредног суда у Београду под бројем Fi-12948/91 од 02.12.1991. године, а у Регистар Агенције за привредне регистре преведено је Решењем БД 37558/2005 од 06.06.2005. године.
        Одлуком оснивача, Скупштине општине Земун од 30.12.2003. године,  Јавном предузећу се поверавају послови уређивања и одржавања гробаља и сахрањивања у посебним насељеним местима на територији општине Земун, а Одлуком од 11.06.2005. године, Јавном предузећу  поверавају се послови обављања комуналне делатности - одржавања пијаца и пружања услуга на пијацама на територији градске општине Земун,   којима не управљају ЈКП Градске пијаце.
       Одлуком Скупштине града  Београда од 01.07.2016. године,  Град Београд преузима послове управљања пословним простором у својини Града Београда, , а Јавно предузеће наставља да обављања комуналну делатност, управљање пијацама и гробљима,  под новим називом - Јавно предузеће за пијачне и погребне услуге Земун. 

Одлуком надзорног органа, уз сагласност оснивача, Јавно предузеће 05.06.2019. године мења пословно име у:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЗЕМУН, са седиштем у Земуну, Косовска 9.

Пословни подаци о предузећу:  Преузми

Статут јавног предузећа Пословни центар Земун:    Преузми