Javne nabavke

   
Godišnji program za 2024. godinu Preuzmi
Plan nabavki za 2024. godinu Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2024. godinu Preuzmi
Izveštaj o poslovanju 2023 Preuzmi
Izveštaj revizije 2023 Preuzmi
Izveštaj o poslovanju 2022.godine Preuzmi
Javna nabavka za rashladne vitrine 30.03.2022. Preuzmi
Dinamika zaposlenih:
  Preuzmi
  Preuzmi
Odliv kadrova 2021
  Preuzmi
  Preuzmi

IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA Za period 01.01.2021. godine do 31.03. 2021.godine

 

  Preuzmi
  Preuzmi
Program poslovanja preduzeća za 2021 godinu Preuzmi
Poziv za dost. ponude JN MV Gorivo Preuzmi
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA GORIVO Preuzmi
ELEKTRIČNA  ENERGIJA 2019. KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi
KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ODRŽAVANJE PIJACA I GROBLJA Preuzmi
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radi zaključenja ugovora za javnu nabavku  radovi- popravke i održavanje (pijace i groblja), br. javne nabavke R-1/2020 JNMV Preuzmi
OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI Preuzmi
OBAVEŠTENJE O PROMENI RADNOG VREMENA ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA ZBOG KORONA VIRUSA Preuzmi

 

 

Odluka Nadzornog odbora o usvajanju plana javnih nabavki za 2018. godinu Preuzmi
Plan Javnih nabavki za 2018. godinu Preuzmi
Javna nabavka električna energija za 2018. godinu                                          Preuzmi
Javna nabavka kancelarijski materijal i toneri N-1 za 2018. godinu Preuzmi

 

 

Javna nabavka R1/2017 održavanje groblja u pijaca - Odluka Preuzmi
Javna nabavka R1/2017 održavanje groblja u pijaca - Konkursna dokumentacija Preuzmi
Javna nabavka R1/2017 održavanje groblja i pijaca - Poziv za podnošenje ponuda Preuzmi
Javna nabavka D1/2017 kancelarijski materijal - Odluka Preuzmi
Javna nabavka D1/2017 kancelarijski materijal - Konkursna dokumentacija Preuzmi
Javna nabavka D1/2017 kancelarijski materijal - Poziv za podnošenje ponuda Preuzmi
Obaveštenje o produžetku ponuda Preuzmi
Izmena konkursne dokumentacije Preuzmi
Konkursna dokumentacija Preuzmi
Poziv za podnošenje ponuda Preuzmi
Javna nabavka R-01/2019 JNMB - održavanje groblja u pijaca - Odluka Preuzmi
Konkursna dokumentacija  Javne nabavke R-01/2019 JNMV Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora Preuzmi
Javna nabavka električne energije JNMV D-01/2019 Preuzmi
Konkursna dokumentacija  Javne nabavke D-01/2019 JNMV Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora D-01/2019 JNMV Preuzmi
Javno nadmetanje za zakup poligona za obuku vozača Preuzmi
Javna nabavka D-1/2019 dobra – nabavka električne energije - Konkursna dokumentacija Preuzmi
ODLUKA O DODELI UGOVORA JAVNE NABAVKE RASHLADNE VITRINE Preuzmi
ODLUKA DODELJUJE SE UGOVOR JAVNE NABAVKE AKS FLEET SOLUTION D.O.O., Šabac,   Preuzmi