Raspored sahrana

Raspored sahrana  GROBLJE BATAJNICA

DATUM SAHRANE PREZIME I IME POKOJNIKA G.ROĐENJA VREME SAHRANE
       
  D E C E M B A R    
01.12.2021. TODOROVIĆ RADOJKA   13:00
01.12.2021. PERIĆ MILE   15,00
02.12.2021. VUKADINOVIĆ PERICA   13:00
02.12.2021. KURAICA SAVA   15:00
03.12.2021. VELJKOVIĆ STEFAN 2007 13:00
03.12.2021. MLADENOVIĆ ANDON   15:00
04.12.2021. ĐURIĆ NADA   13:00
04,12,2021, VJEŠTICA PETAR 1950 15:00
06,12,2021, STOJAKOVIĆ MOMČILO   13:00
06,12,2021, KRAJNOVIĆ NADA   15:00
07,12,2021, BOJIĆ VLADIMIR   13:00
07,12,2021, ARBUTINA LJUBICA   15:00
08,12,2021, TRPKOVIĆ DRAGOMIR   13:00
08.12.2021. BANJAC MIRJANA   15:00
09.12.2021. RAŠULA SAVA   13:00
09.12.2021. EACIĆ LJUBINKA   15:00
10.12.2021. BURSAĆ LJUBICA   13:00
10.12.2021. GAVRILOVIĆ MILIJANA   15;00
11.12.2021. MIRKOVIĆ JOKA   15:00
11.12.2021. ŠARAC JOVO   13:00
13.12.2021. STRINIĆ ILINKA   15:00
14.12.2021. JOJIĆ BRANKO   13:00
14.12.2021. KATIĆ MILICA   15:00
15.12.2021. DRAGIĆ RUŽICA 1935 13:00
15.12.2021. JOVANOVIĆ SVETLANA 1957 15:00
16.12.2021. MILKOVIĆ SLAVKO 1929 13:00
16.12.2021. TRPKOVIĆ BILJANA 1953 15:00
17.12.2021. JOVIĆ JUGOSLAV   15:00
20.12.2021. SPASOVSKI ĐORĐE 1938 13:00
21.12.2021. TOMASOVIĆ VIDOSAVA   13:00
21.12.2021. RADIŠIĆ SLOBODAN   15:00
24.12.2021. STANKOVIĆ RADOJKA   15:00
24.12.2021. VUKADINOVIĆ PERICA   13:00
25.12.2021. OTANJAC RADINKA   15:00
25.12.2021. VUČENOVIĆ LUKA   13:00
29.12.2021. GRKINIĆ BOŽIDAR 1947 15:00
  2022    
  J A N U A R 2022    
06.01.2022. ALFIREVIĆ STOJANKA   15:00
06.01.2022 LAZOVIĆ MILANKA   13:00
10.01.2022. GRUJIĆ JELENA   13:00
10.01.2022. JOVANDIĆ PERA   15:00
       
       
12.01.2022. BEADER SLAVKA   13:00
13.01.2022. ARNAUT MARKO   13:00
13.01.2022. JOJIĆ  MILICA 1930 15:00
17.01.2022. KRAJAČIĆ MILA   13:00
17.01.2022. CVIŠIĆ ANĐA   15:00
18.01.2022. JELAČA LJUBICA 1938 13:00
18.01.2022. MALJKOVIĆ VASO 1939 15:00
19.01.2022. KNEŽEVIĆ DEJAN 1973 13:00
19.01.2022. KOZOMARA RADE 1941 15:00
21.01.2022. STOJANOVIĆ VELIMIR   15:00
22.01.2022. DRAGOJEVIĆ LJUBAN   13"00
24.01.2022. SLIJEPČEVIĆ ANKICA   13:00
24.01.2022. ŠARAC ZLATOMIR   15:00
25.01.2022. RADOVANOVIĆ NADA   13:00
26.01.2022. MARJANOVIĆ ŽELJKO   13:00
  U G R I N O V C I  
     
       
  D E C E M B A R     2021    
01.12.2021. PRŠA ANĐELIJA   13:00
07.12.2021. RATKOVIĆ NADA   13:00
08.12.2021. STARČEVIĆ DRAGOLJUB   13:00
09.12.2021. STOJKOVIĆ BORKA   13:00
13.12.2021. RAŠITOVIĆ VASFI   15:00
17.12.2021. KONDIĆ MILKA   15:00
  2022    
  J A N U A R     2022    
02.01.2022. MARIĆ SAVETA   13:00
08.01.2022. ZORKIĆ MIRKO   13:00
12.01.2022. MIJIN BORIVOJ ` 13:00
24.01.2022. CVJETIČANIN MILENKO   13:00
25.01.2022. VOJINOVIĆ CVETAN   13:00
25.01.2022. JOKIĆ VOJISLAV   15:00