Raspored sahrana

 

 
  GROBLJA:  B A T A J N I C A - U G R I N O V C I    
       
       
  B A T A J N I C A    
  A P R I L - M A J   2024 - BATAJNICA    
       
02.04.2024. KRNJAJA SLOBODAN 1972 12,00
02.04.2024. GRUJIĆ MILORAD 1960 14,00
03.04.2024. VIDIĆ JEKA 1938 12,00
06.04.2024. LUKAČ RADOJKA 1935 12.00
08.04.2024. DRAGIĆ DANICA 1939 12,00
90.04.2024. KEREČKI VERICA 1929 14,00
10.04.2024. ;ČANKOVIĆ LJUBOMIR   12.00
11.04.2024. TRIPKOVIĆ ZORAN 1961 12,00
12.04.2024 STIPANOVIĆ BOŽICA 1933 12,00
12.04.2024 ČUTURILO BOŠKO 1852 14,00
13.04.2024 STRAŽIVUK DUŠICA 1926 12,00
13.04.2024. CRNOMARKOVIĆ MILICA 1934 14,00
15.04.2024. BRKIĆ SLAVKO 1947 12.00
16.04.2024. DOKIĆ MARKO 1956 12,00
16.04.2024. NOVAKOVIĆ TOMISLAV 1957 14,00
17.04.2024. CIPER SRĐAN 1980 12,00
17.04.2024. VOJINOVIĆ MILEVA 1945 14,00
19.04.2024. CEKINOVIĆ RADMILA 1955 14,00
20.04.2024. VOJINOVIĆ VESELIN 1947 12,00
22.04.2024. KARANOVIĆ JELICA 1933 12,00
26.04.2024. SPASIĆ BRANKO 1975 12,00
26.04.2024. KRSTIĆ ZORAN 1955 14,00
27.04.2024. VULIĆ MAKSIM 1947 14,00
30.04.2024. RONČEVIĆ DARKO 1973 12,00
30.04.2024. KOKIR ANA 1938 14,00
01.04.2024. NE RADI SE    
04.05.2024. RADOJKA LJUBOJA   14,00
03.05.2024. NE RADI SE    
07.05.2024 RACA SNEŽANA   14,00
08.05.2024. MILANOVIĆ MILICA 1943 12,00
08.05.2024. ARNAUTOVIĆ NOVKA 1959 14,00
09.05.2024. RISOVIĆ ŽIVANKA 1958 12,00
09.05.2024. GAGIĆ MARKO 1990 14,00
11.05.2024. PROTIĆ JELA 1935 14,00
15.05.2024. BILIĆ LJUBICA 1937 12,00
18.05.2024. MIODRAGOVIĆ MIODRAG 1958 12,00
20.05.2024. MIROVIĆ MIRJANA 1946 12.00
21.05.2024. DENIĆ ŽIVKA 1952 12,00
21.05.2024. VUKIĆEVIĆ VERA 1949 14,00
23.05.2024. ŽIVOJNOVIĆ DANICA 1931 14,00
24.05.2024. KAMERLA LJUBICA - POLAGANJE URNE 1955 10,00
       
       
  U  G  R  I  N  O  V  C  I    
   
  M A J  2024 - UGRINOVCI    
07.05.2024. LOJPUR SIMUNA 1941 14,00
23.05.2024. OBRADOVIĆ MILICA 1936 14,00