Raspored sahrana

Raspored sahrana  GROBLJE BATAJNICA

  SEPTEMBAR 2020  
     
01.09.2020. RAKIĆ ANĐELIJA 15:00 ČASOVA
02.09.2020. ŠKRBIĆ LJUBOMIR 13:00 ČASOVA
04.09.2020. POPOVIĆ BOSANKA 15:00 ČASOVA
07.09.2020. UBOVIĆ ĐURO 13:00 ČASOVA
08.09.2020. MARKOVIĆ ŽELJKO 15:00 ČASOVA
09.09.2020. GRAOVAC GOJKO 13:00 ČASOVA
02.09.2020. DANICA ŽIKA 15:00 ČASOVA
12.09.2020. BIŽIĆ NEDELJKO 13:00 ČASOVA
14.09.2020. DOBRIĆ ŽIKA 13:00 ČASOVA
14.09.2020. RNIĆ NADA 15:00 ČASOVA
16.05.2020. KRAJŠNIKOVIĆ ŽIVKA 13:00 ČASOVA
16.09.2020. KRIČKOVIĆ RUSKO 15:00 ČASOVA
17.09.2020.   13:00 ČASOVA
17.09.2020. KEREČKI LJUBICA 15:00 ČASOVA
18.09.2020. PRAŽIĆ DANICA 13:00 ČASOVA
18.09.2020. MILETIĆ OLGICA 15:00 ČASOVA
19.09.2020. DRAGOJEVIĆ STANKA 13:00 ČASOVA
19.09.2020. STANKOVIĆ RADOJKA 15:00 ČASOVA
21.09.2020. SAMARDŽIĆ SLAVKO 14:00 POLAGANJE URNE
22.09.2020. TOMAŠEVIĆ DUŠAN 11:00 POLAGANJE URNE
25.09.2020. MIODRAG PETAR 13:00 ČASOVA
29.09.2020. ČANAK ĐORĐE 13:00 ČASOVA
30.09.2020. RACIĆ ĐURO 15:00 ČASOVA
     
     
  OKTOBAR 2020  
     
     
  GROBLJE UGRINOVCI  
     
     
  SEPTEMBAR 2020  
     
08.09.2020, POPOVIĆ ŽIVKO 13:00 ČASOVA
19.09.2020. ANDRIĆ ĐORĐE 15:00 ČASOVA
21.09.2020. ERCEGOVAC MILJKA 15:00 ČASOVA
     
     
  OKTOBAR 2020