Raspored sahrana

Raspored sahrana  GROBLJE BATAJNICA

DATUM SAHRANE PREZIME I IME POKOJNIKA G.ROĐENJA VREME SAHRANE
  S E P T E M B A R   2021  
01.09.2021. TODOROVIĆ RADOVAN 15:00
01.09.2021. BALKOSKA KALINA 13:00
03.09.2021. ĐORĐEVIĆ LJUBICA 15:00
07.09.2021. PRAŽIĆ  SLAVKO 13:00
07.09.2021. MEDIĆ  RUŽICA 15:00
08.09.2021. NOVAKOVIĆ SOKA 13č00
10.09.2021. PILIPOVIĆ SAVA 15:00
11.09.2021. VUJAKLIJA MARIJA 13:00
11.09.2021 PETROVIĆ MILORAD 15:00
15.09.2021. CVIJANOVIĆ SLAVKO 13:00
17.09.2021. IVKOVIĆ VERICA 13;00
18.07.2021. BERONJA SAŠA 13:00
18.07.2021. VUKADINOVIĆ VERICA 15:00
20.09.2021. RUSIĆ MILICA 13:00
21.09.2021. VESELINOVIĆ STEVANIJA 15:00
24.09.2021. MILIĆEVIĆ VITOMIR 13:00
25.09.2021. MARKO MORIĆ 13:00
27.09.2021. JURJEVIĆ DARINKA  15:00
28.09.2021. DIMIĆ TIMOTIJE 13:00
28.09.2021. BABIĆ BRANKO 15:00
29.09.2021. KRISTIVOJEVIĆ MARICA 15:00
  O K T O B A R    2021  
01.10.2021. TUTUŠ JELENA 13:00
06.10.2021. NINKOVIĆ ŽELJKO

13:00

08.10.2021. ŠARAC TODORA 13:00
09.10.2021. NIKAČEVIĆ DANICA 13:00
09.10.2021. VORKAPIĆ MILKA 15:00
11.10.2021. JOJIĆ MILAN   13:00
11.10.2021. ALAVANJA MIRKO   15:00
12.10.2021. BARAĆ MILAN   13:00
12.10.2021. ČELAR STEVAN   15:00
13.10.2021. BJELOBRK LJUBICA 1934 13:00
14.10.2021. NEDELJKOVIĆ JOVICA 1957 15:00
       
       
       
       
       
  U G R I N O V C I  
     
     
  S E P T E M B A R   2021  
09.09.2021. MARJANOVIĆ STEVO 15:00
13.09.2021. VESELINOVIĆ DANE 13:00
18.09.2021. DRUŽETIĆ DUŠKO 13:00
21.09.2021. DELIBAŠIĆ LJUBOMIR 15:00
28.09.2021. MILUROVIĆ RADOJKA 15:00
  O K T O B A R    2021  
01.10.2021. VESELINOVIĆ MILICA 13:00
01.10.2021. BAŠTOVANOVIĆ SLAVIŠA 15:00
05.10.2021. DRAGANOV ALEKSANDAR 13:00
07.10.2021. GLIGORIĆ SMILJANA 15:00
12.10.2021. LAZAREVIĆ ŽIVKA 1946 15:00