Raspored sahrana

s

 
  B A T A J N I C A    
       
       
  BATAJNICA    
       
  OKTOBAR - NOVEMBAR- DECEMBAR 2023    
03.10.2023. KNEŽEVIĆ ŽIVKO   13:00
03.10.2023. VUKOVIĆ VIDOJE   15:00
04.10.2023. MILNOVIĆ SOFIJA   15:00
04.10.2023. GRMUŠA ANĐA   13:00
05.10.2023. GAĆEŠA BRANKO 1942 13:00
06.10.2023. VUJIĆ RADOJKA 1640 13:00
06.10.2023. VUJIĆ SVETOZAR   15:00
07.10.2023. IVANOVIĆ BRANISLAV   13:00
07.10.2023. STIJELJA NEBOJŠA   15:00
09.10.2023. ĐURIĆ MILICA   13:00
09.10.2023. MARKOVIĆ SLAVKO   15:00
11.10.2023. ŠKORIĆ JOVAN   13:00
11.10.2023. STANKOVIĆ RUŽA   15:00
13.10.2023. KRAGIĆ SLOBODANKA 1941 13:00
14.10.2023. GRKINIĆ MIRJANA   13:00
18.10.2023. TUTUŠ SLOBODANKA 1945 13:00
18.10.2023. OPAČIĆ RADOVAN 1941 15:00
19.10.2023. KATIĆ ĐORĐE 1958 13:00
19.10.2023. TOLIMIR MIKA 1939 15:00
20.10.2023. ERAKOVIĆ RAJKA 1958 13:00
21.10.2023. SAVIĆ ĐORĐE   13:00
21.10.2023.     15:00
23.10.2023 JOVANOVIĆ TANJA 1977 15:00
25.10.2023. ZUKANOVIĆ DUŠAN   13:00
28,10,2023, MILIJAŠEVIĆ LJUBICA   13:00
31.10.2023. KATILOVIĆ VESNA 1959 15:00
02.11.2023. ZAGORAC MILICA 1938 13:00
06.11.2023. ZAKAZANE EKSHUMACIJE    
07..11.2023. EKSHUMACIJA   10,00-12,00
07.11.2023. DARWISH ISAM 1950 13:00
08.11.2023. ĐURIĆ NIKOLA 1953 13:00
08.11.2023. TOMAŠEVIĆ BILJANA 1957 15:00
09.11.2023. DRAGIĆEVIĆ DRAGICA 1930 13:00
09.11.2023 MOJSILOVIĆ MILKA 1938 15:00
10.11.2023. BORIĆ MARICA 1938. 13:00
13.11.2023. MILAKOVIĆ JOVO   13:00
13.11.2023. MILOEVIĆ  VERICA   15:00
14.11.2023. LJILJAK LATA 1936 13:00
14.11.2023. MUŠOVIĆ BAHIRA 1949 15:00
15.11.2023. BUDIMIROVIĆ NADA 1942 13:00
15.11.2023. RNIĆ BOŽO 1941 15:00
16.11.2023. MALANČUK ZORKA 1942 13:00
18.11.2023. UŠLJEBRKA  AEKSANDAR, MARIJA - EKSHUMIRANA TELA - PRENOS   13:00
18.11.2023. MIŠĆEVIĆ NIKOLA 1965 15:00
20.11.2023. TIKVIĆ BRANKA 1964 13:00
21.11.2023. PJEVIĆ RUŽA 1938 13:00
22.11.2023. UGLJEŠA DRAGANA 1977 13:00
22.11.2023. NINKOVIĆ STEVAN 1931 15:00
23.11.2023. JOVANOVIĆ MIODRAG 1935 13:00
23.11.2023. DUBAJIĆ ZAGORKA 1926 15:00
24.11.2023. RADIĆ IVAN 1956 13:00
25.11.2023. NIKOLIĆ MILKA 1943 13:00
27.11.2023. MILOŠEVIĆ SRBOLJUB   15:00
28.11.2023. DMIJOVIĆ PERICA 1957 13:00
28.11.2023. STEFANOVIĆ JELKA 1943 15:00
29.11.2023 STANKOV SLAVKA   13:00
29.11.2023. ĐURIĆ LAZAR   15:00
30.11.2023. SAVIĆ MILOVAN   13:00
30.11.2023. KUBET SAVKA   15:00
01.12.2023. LIČANIN MILICA 1945 15:00
01.12.2023. KUKIĆ MARIJA 1955 13:00
02.12.2023. BANJAC DRAGICA 1953 13:00
       
       
       
       
  U G R I N O V C I    
       
       
  NOVEMBAR 2023    
       
09.11.2023. JANKOVIĆ LJILJANA 1975 13:00
18.11.2023. JOVANOVIĆ LUKA 1930 13:00
22.11.2023. LAZAREVIĆ DUŠAN 1941 13:00
01.12.2023. RATKOVIĆ STEVICA 1950 13:00