Raspored sahrana

Raspored sahrana  GROBLJE BATAJNICA

DATUM SAHRANE PREZIME I IME POKOJNIKA G.ROĐENJA VREME SAHRANE
       
  M A J      2022    
03.05.2022. MILAN JAKŠIĆ   15:00
04.05.2022. MARKO MARINKO   15:00
05.05.2022. ROLJ MARKO   15:00
05.05.2022. UZELAC PAVLE   15:00
06.05.2022. ZAGORAC MARKO   13:00
07.05.2022. GAGIĆ DANE   13:00
07.05.2022. ARBUTINA ŽIVANKA   15:00
16.05.2022. SPASOJEVIĆ LJUBICA 1941 13:00
19.05.2022. MARKOVIĆ DANICA 1943 13:00
24..05.2022. ČETNIK MILAN 1966 15:00
27.05.2022. OBREŠKI OBREN 1933 15:00
       
  JUN      2022    
02.06.2022. VUJIČIĆ BUDIMIRKA 1940 15:00
03.06.2022. MILOŠEVIĆ JAVORKA 1941 13:00
03.06.2022. MARINKO MARKO 1936 15:00
07.06.2022. LIČINAR GORDANA 1967 13:00
08.06.2022. KRKLJEŠ BORIVOJ   13:00
09.06.2022. PUTNIKOVIĆ BORIVOJ   13:00
10.06.2022. VRANJEŠ SAŠA   15:00
10.06.2022. ĐORĐEVIĆ MARICA 1944 13:00
14.06.2022. RESANOVIĆ MILICA 1948 13:00
20.06.2022. RADAKOVIĆ DANICA 1939 13:00
20.06.2022. BAŠA ANICA   15:00
21.06.2022. VESELINOVIĆ SRETKO   15:00
21.06.2022. NEDUČIĆ ĐURĐA   13:00
22.06.2022. JOVIČIN IVANKA   13:00
23.06.2022. JOVIĆ MILENKO 1969 13:00
24.06.2022. MILICA LEŽAJIĆ 1977 13:00
25.06.2022. DIMITRIJEVIĆ MIRKO 1957 11:00 POLAGANJE URNE
       
       
  U G R I N O V C I  
       
       
       
  M A J      2022    
02.05.2022. ĐURĐEVIĆ LJUBINKO 1956 15:00
18.05.2022. RAŠITOVIĆ ABDULAH 1952 15:00
       
  J U N     2022    
07.06.2022. PECIĆ DUŠAN 1975 15:00
11.06.2022. PEĆANAC NIKOLA 1959 15:00
22.06.2022. STANKOVIĆ BOJANA 1967 13:00
23.06.2022. AĆIĆ GOSPAVA 1934 15:00