Raspored sahrana

Raspored sahrana  GROBLJE BATAJNICA

  JANUAR - FEBRUAR 2020  
ČETVRTAK 02.01.2020. JOVANOVIĆ KATICA 15:00 ČASOVA
SREDA 08.01.2020. GRKOVIĆ MIĆO 15:00 ČASOVA
PETAK 10.01.2020 TELENTA BOSILJKA 13:00 ČASOVA
PETAK 10.01.2020. ČIČAK STIPO 15:00 ČASOVA
SUBOTA 11.01.2020. PANDŽA ZDRAVKA 13:00 ČASOVA
UTORAK 14.01.2020. BUDIMIROVIĆ DRAGOLJUB 13:00 ČASOVA
UTORAK 14.01.2020. STOJIĆEVIĆ RUŽA 15:00 ČASOVA
SREDA 15.01.2020. ISAILOVIĆ RATKO 15:00 ČASOVA
SREDA 15.01.2020. VIŠEKRUNA JEKA 13:00 ČASOVA
ČETVRTAK 16.01.2020. VUJKOVIĆ DRAGANA 13:00 ČASOVA
ČETVRTAK 16.01.2020. ERAKOVIĆ DUŠAN 15:00 ČASOVA
PETAK 17.01.2020. LEŠIĆ NEĐELJKA 15:00 ČASOVA
PETAK 17.01.2020. BOGIĆEVIĆ VESNA 13:00 ČASOVA
SUBOTA 18.01.2020. PETROVIĆ SLOBODAN 13:00 ČASOVA
SUBOTA 18.01.2020. STANKOVIĆ JOVICA 15:00 ČASOVA
PONEDELJAK 20.01.2020. MARIČIĆ DRAGOMIR 13:00 ČASOVA
PONEDELJAK 20.01.2020. ČURĆIĆ DUŠANKA 15:00 ČASOVA
UTORAK 21.01.2020. JERKOVIĆ VUKICA 15:00 ČASOVA
UTORAK 21:01.2020. TOMIĆ DUŠANKA 13:00 ČASOVA
SREDA 22.01.2020. OPAČIĆ DRAGICA 13:00 ČASOVA
SREDA 22.01.2020. BOŠKOVIĆ TOMO 15:00 ČASOVA
ČETVRTAK 23.01.2020. JOKIĆ  RADE 13:00 ČASOVA
ČETVRTAK 23.01.2020. DERONJA SNEŽANA 15:00 ČASOVA
PETAK 24.01.2020. TINTOR SAVA 13:00 ČASOVA
PONEDELJAK 27.01.2020. RASTOVIĆ MILKA 13:00 ČASOVA
UTORAK 28.01.2020. KUŽET MILENKO 13:00 ČASOVA
SUBOTA 01.02.2020. CVJETIČANIN MITAR 13:00 ČASOVA
SUBOTA 01.02.2020 PUC NADEŽDA 15:00 ČASOVA
PONEDELJAK 03.02.2020. ERAKOVIĆ ANICA 13:00 ČASOVA
UTORAK 04.02.2020. OPAČIĆ JEKA 13:00 ČASOVA
UTORAK 04.02.2020. STANAREVIĆ BORKO 15:00 ČASOVA
SREDA 05.02.2020. ŠARAC SRETEN 13:00 ČASOVA
SREDA 05.08.2020. HAĐIĆ SLOBODAN 15:00 ČASOVA
ČETVRTAK 06.02.2020. JOKSIMOVIĆ RADOJICA 13:00 ČASOVA
ČETVRTAK 06.02.2020. PRAŽIĆ MILAN 15:00 ČASOVA
PETAK 07.02.2020. PAVLOVIĆ VLADAN 13:00 ČASOVA
PETAK 07.02.2020. BAČKONJA NIKOLA 15:00 ČASOVA
SUBOTA 08.02.2020 MILOŠEVIĆ MILAN 13:00 ČASOVA
SUBOTA 08.02.2020. BRKIĆ MARIJA 15:00 ČASOVA
SREDA 12.02.2020. KRIČKOVIĆ LJUBICA 15:00 ČASOVA
PETAK 14.02.2020. GALIĆ OLGA 13:00 ČASOVA
PETAK 14.02.2020. PRAŽIĆ LJUBICA 15:00 ČASOVA
SUBOTA 15.02.2020. PERAĆ BOJAN 13:00 ČASOVA
SUBOTA 15.02.2020. RELIĆ PAVLE 15:00 ČASOVA
PONEDELJAK 17.02.2020. MRĐA MILICA 13:00 ČASOVA
UTORAK 18:02.2020 BUNOŠ MIRA 13:00 ČASOVA
UTORAK 18.02.2020. PREOČANIN DUŠAN 15:00 ČASOVA
SREDA 19.02.2020. STANKOVIĆ DIMITRIJE 15:00 ČASOVA
SREDA 19.02.2020. TARBUK MARA 13:00 ČASOVA
     
     
     
  GROBLJE UGRINOVCI  
     
  JANUAR - FEBRUAR 2020  
SUBOTA 18.01.2020. GRBIĆ DUŠAN 15:00 ČASOVA
UTORAK  21.01.2020. STOJIĆ LJUBICA 13:00 ČASOVA
PETAK 31.01.2020. KUZMANOVIĆ BOŽIDAR 13:00 ČASOVA
SUBOTA 08.02.2020. RATKOVIĆ DESANKA 13:00 ČASOVA
     
UTORAK 18.02.2020. ŽIVANOVIĆ STANOJKA 13:00 ČASOVA