Pogrebne usluge

          
 
C E N O V N I K
POGREBNIH USLUGA  JAVNOG PREDUZEĆA POSLOVNI CENTAR ZEMUN

 

 

 

C E N O V N I K

POGREBNIH USLUGA  JAVNOG PREDUZEĆA POSLOVNI CENTAR ZEMUN

 

 

I     GODIŠNJI ZAKUP I  NAKNADA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA

 

 1. Naknada za jedno grobno mesto (solo)

1.210,00

 1. Naknada za jedno grobno mesto (solo grobnica)

1.430,00

 1. Naknada za duplo grobno mesto (dupleks)

1.980,00

 1. Naknada za duplo grobno mesto (dupleks grobnica)

2.100,00

 1. Naknada za porodičnu grobnicu-kosturnicu

2.980,00

 

 

  II   SAHRANJIVANJE I EKSHUMACIJA

 

 

 

 1. Sahranjivanje u solo/dupleks grobnicu

10.800,00

 1. Sahranjivanje u solo/duplo grobno mesto-prvo kopanje

14.600,00

 1. Sahranjivanje u solo/duplo grobno mesto-drugo kopanje

12.800,00

 1. Sahranjivanje u porodičnu grobnicu

11.600,00

 1. Sahranjivanje u porodičnu grobnicu-ulaz sa strane

14.800,00

 1. Smeštaj urne u grobnicu

   5.600,00 

 1. Smeštaj urne u grobno mesto

7.400,00

 1. Podizanje i vraćanje poklopne ploče nadgrobnog spomenika

 

prilikom sahrane

 2750,00

 1. Sklanjanje venaca i cveća nakon sahrane

1.540,00

 1. Korišćenje prostora kapele za ispraćaj za sahranu van groblja

 

 

 

 1. Ekshumacija posmrtnih ostataka do 5 godina

35.200,00

 1. Ekshumacija posmrtnih ostataka od 5 do 15 godina

30.800,00

 1. Ekshumacija posmrtnih ostataka preko 15 godina

26.400,00

 1. Interna ekshumacija posmrtnih ostataka do 5 godina

28.600,00

 1. Interna ekshumacija posmrtnih ostataka od 5 do 15 god.

25.300,00

 1. Interna ekshumacija posmrtnih ostataka preko 15 god.

22.000,00

 1. Tehnička ekshumacija

18.000,00

 

 

III  ZAKUP GROBNOG MESTA

 

 

 

 1. Zakup parcele jednog grobnog mesta

29.600,00

 1. Zakup parcele duplog grobnog mesta

58.400,00

 1. Zakup parcele za porodičnu grobnicu

76.800,00

 

 

IV  RADOVI NA GROBNOM MESTU

 

 

 

 1. Izrada opsega-jedno grobno mesto

3.000,00

 1. Izrada opsega-duplo grobno mesto

4.560,00

 1. Izgradnja-zidanje solo grobnice

22.800,00

 1. Izgradnja-zidanje dupleks grobnice

45.600,00

 1. Izgradnja-zidanje porodične grobnice

66.000,00

 1. Kamenorezački radovi na jednom grobnom mestu

6.600,00

 1. Kamenorezački radovi na duplom grobnom mestu

8.400,00

 1. Kamenorezački radovi na porodičnoj grobnici

11.760,00

 1. Rekonstrukcija jednog grobnog mesta

4.200,00

 1. Rekonstrukcija duplog grobnog mesta

5.760,00

 1. Rekonstrukcija porodične grobnice

7.800,00

 1. Popravka na jednom grobnom mestu

2.520,00

 1. Popravka na duplom grobnom mestu

3.960,00

 1. Popravka na porodičnoj grobnici

4.920,00

 

 

 

 

V ODRŽAVANJE GROBNOG MESTA PO ZAHTEVU KORISNIKA

 

 

 

 1. Održavanje jednog grobnog mesta – jednokratno

1.250,00

 1. Održavanje duplog grobnog mesta- jednokratno

1.950,00

 1. Održavanje jednog grobnog mesta- godišnje

4.700,00

 1. Održavanje  duplog grobnog mesta- godišnje

7.300,00

                                                                

 

 

 

VI  OSTALE USLUGE

 

 1. Mesečni zakup prostorije sa rashladnom komorom za smeštaj pokojnika                               13.752,00

                                                   

 1. Naknada za izdavanje potvrda, uverenja, ugovora, odgovora na

       3.   molbe, zahteve i druge podneske                                                                                                            300,00

 

 

        Cene se primenjuju na grobljima u Batajnici i Ugrinovcima.

        Cene su sa uračunatim PDV-om.

       

 

Cenovnik pogrebnih usluga za  2020 godinu Preuzmi

 

Cene se primenjuju na grobljima u Batajnici i Ugrinovcima.

 
 Cenovnik pogrebnih usluga Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun primenjivaće se od 01.01.2020. godine.