Pogrebne usluge

          
 
C E N O V N I K
POGREBNIH USLUGA  JAVNOG PREDUZEĆA POSLOVNI CENTAR ZEMUN

 

I

GODIŠNJI ZAKUP I NAKNADA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA

R.B

Naziv-opis usluge

 

 

Cena

Stopa

Iznos

Nova cena

 

 

 

 

 

 sa PDVom

PDV-a

PDV-a

 

1.

Naknada za jedno grobno mesto (solo)

1600,00 

2.

Naknada za jedno grobno mesto (solo grobnica)

1880,00 

3.

Naknada za duplo grobno mesto (dupleks)

2610,00 

4.

Naknada za duplo grobno mesto (dupleks grobnica)

2770,00 

5.

Naknada za porodičnu grobnicu-kosturnicu

3900,00 

II

SAHRANJIVANJE I EKSHUMACIJA

1.

Sahranjivanje u solo/dupleks grobnicu

12,872.73

10%

1,287.27

14,160.00   

2.

Sahranjivanje u solo/duplo grobno mesto 1. kopanje

17545.45

 

10%

1,754.55

  19,300.00   

3.

Sahranjivanje u solo/duplo grobno mesto 2 kopanje

15,363.64

10%

1,536.36

16,900.00   

4.

Sahranjivanje u porodičnu grobnicu

13,909.09

10%

1,390.91 

15,300.00   

5.

Sahranjivanje u porodičnu grobnicu ulaz sa strane

17,727.27

10%

1,772.73

19,500.00   

6.

Smeštaj urne u grobnicu

 

6,727.27

10% 

  

  7,400.00    

7.

Smeštaj urne u grobno mesto

 

10%

 

9,770.00   

8.

Podizanje i vraćanje poklopne ploče nad-

3,300.00

10%

330.00   

3,630.00   

 

grobnog spomenika prilikom sahrane

 

 

 

 

9.

Razbijanje košuljice prilikom sahrane

2,636.36

10%

263.64   

2,900.00   

10.

Razbijanje opsega prilikom sahrane

3,963.64

10%

396.36   

4,360.00   

11.

Razbijanje beton.izlivene ploče pril.sahrane

5,272.73

10%

527.27   

5,800.00   

12.

Merenje dubine za sahranu bez ploče

1,200.00

10%

120.00   

1,320.00   

13.

Merenje dubine za sah.sa poklopnom pločom

2,636.36

10%

263.64   

2,900.00   

14.

Demontaža spomenika

 

3,000.00

10%

300.00   

3,300.00   

15.

Naknadno spuštanje krsta ispod poklopne ploče

1,918.18

10%

191.82   

2,110.00   

16.

Polaganje posmrtnih ostataka u kosturnicu

18,000.00

10%

1,800.00   

19,800.00   

17.

Sklanjanje venaca i cveća nakon sahrane

1,800.00

10%

180.00   

1,980.00   

18.

Korišćenje  prostora kapele za ispraćaj za sahranu van groblja

3,963.64

10%

396.36   

4,360.00   

19.

Ekshumacija posmrtnih ostataka do 5 godina

42,236.36

10%

4,223.64   

46,460.00   

20.

Ekshumacija posmrtnih ostataka od 5-15 god.

36,963.64

10%

3,696.36   

40,660.00   

21.

Ekshumacija posmrtnih ostataka preko 15 god.

31,681.82

10%

3,168.18    

34,850.00   

22.

Interna ekshumacija posmrtnih ostataka do 5 godina

34,318.18

10%

3,431.82   

37,750.00   

23.

Interna ekshumacija posmrtnih ostataka od 5-15 god.

30,363.64

10%

3,036.36   

33,400.00   

24.

Interna ekshumacija posmrtnih ostataka preko 15.g.

26,400.00

10%

2,640.00   

29,040.00   

25.

Tehnička ekshumacija

 

21,600.00

10%

2,160.00   

23,760.00   

III

ZAKUP PARCELE ZA GROBNO MESTO

       

1.

Zakup parcele jednog grobnog mesta

35,518.18

10%

3,551.82   

39,070.00   

2.

Zakup parcele  duplog grobnog mesta

70,081.82

10%

7,008.18   

77,090.00   

3.

Zakup parcele za prodičnu grobnicu

92,181.82

10%

9,218.18   

101,400.00   

IV

TROŠKOVI KONTROLE IZVOĐENJA KAMENOREZAČKIH RADOVA

   

1.

Troš.kont.radova na izradi opsega - 1 gr.mesto

3,300.00

20%

660.00   

3,960.00   

2.

Troš.kont.radova na izradi opsega-duplo mesto

5,016.67

20%

1,003.33   

6,020.00   

3.

Troš.kont.radova na izgradnji solo grobnice

25,083.33

20%

5,016.67   

30,100.00   

4.

Troš.kont.radova na izgradnji dupleks grobn.

50,166.67

20%

10,033.33   

60,200.00   

5.

Troš.kont.radova na izgradi porodične grobnice

72,600.00

20%

14,520.00   

87,120.00   

6.

Troš.kont. Kamenorezačkih radova na jednom gr. mestu

7,258.33

20%

1,451.67   

8,710.00   

7.

Troš.kont.kamenorezačkih radova na duplom gr. mestu

9,241.67

20%

1,848.33   

11,090.00   

8.

Troš.kon.kamenorezačkih radova na porodičnoj grobnici

12,933.33

20%

2,586.67   

15,520.00   

9.

Troš.kont.radova na rekonstrukciji 1 grob.mesta

4,616.67

20%

923.33   

5,540.00   

10.

Troš.kont.radova na rekonstrukciji 1 grob.mesta

6,333.33

20%

1,266.67   

7,600.00   

11.

Troš.kont.rekonstrukcije porod.grobnice

8,583.33

20%

1,716.67   

10,300.00   

12.

Troš.kont. Popravke na jednom grob.mestu

2,775.00

20%

555.00   

3,330.00   

13.

Troš.kont.popravke na duplom grob.mestu

4,358.33

20%

871.67   

5,230.00   

14.

Troš.kont.popravke na porodičnoj grobnici

5,408.33

20%

1,081.67   

6,490.00   

V

ODRŽAVANJE  GROBNOG MESTA PO ZAHTEVU KORISNIKA

1.

Održavanje jednog grobnog mesta-jednokratno

1,375.00

20%

275.00   

1,650.00   

2.

Održavanje duplog grobnog mesta-jednokratno

2,141.67

20%

428.33   

2,570.00   

3.

Održavanje jednog grobnog mesta-godišnje

5,166.67

20%

1,033.33   

6,200.00   

4.

Održavanje duplog grobnog mesta-godišnje

8,033.33

20%

1,606.67   

9,640.00   

VI

OSTALE USLUGE

1.

Mesečni zakup prostorije sa rashladnom komorom za smeštaj pokojnika

15,125.00

20%

3,025.00   

18,150.00   

2.

Naknada za izdavanje potvrda, uverenja, ugovora, odgovora na molbe..

300.00

20%

60.00   

360.00