Pogrebne usluge

          
 
C E N O V N I K
POGREBNIH USLUGA  JAVNOG PREDUZEĆA POSLOVNI CENTAR ZEMUN

 

 

 

C E N O V N I K

POGREBNIH USLUGA  JAVNOG PREDUZEĆA POSLOVNI CENTAR ZEMUN ZA 2022 GODINU

 

 

I     GODIŠNJI ZAKUP I  NAKNADA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA

 

 1. Naknada za jedno grobno mesto (solo)

1.331,00

 1. Naknada za jedno grobno mesto (solo grobnica)

1.573,00

 1. Naknada za duplo grobno mesto (dupleks)

2,178,00

 1. Naknada za duplo grobno mesto (dupleks grobnica)

2.310,00

 1. Naknada za porodičnu grobnicu-kosturnicu

3,278,00

 

 

  II   SAHRANJIVANJE I EKSHUMACIJA

 

 

 

 1. Sahranjivanje u solo/dupleks grobnicu

11.880,00

 1. Sahranjivanje u solo/duplo grobno mesto-prvo kopanje

16.060,00

 1. Sahranjivanje u solo/duplo grobno mesto-drugo kopanje

14.080,00

 1. Sahranjivanje u porodičnu grobnicu

12.760,00

 1. Sahranjivanje u porodičnu grobnicu-ulaz sa strane

16.280,00

 1. Smeštaj urne u grobnicu

   6.160,00 

 1. Smeštaj urne u grobno mesto

8.140,00

 1. Podizanje i vraćanje poklopne ploče nadgrobnog spomenika

3,025,00

 

 

 1. Sklanjanje venaca i cveća nakon sahrane

1.650,00

 1. Korišćenje prostora kapele za ispraćaj za sahranu van groblja

3,630,00

 

 

 1. Ekshumacija posmrtnih ostataka do 5 godina

38.720,00

 1. Ekshumacija posmrtnih ostataka od 5 do 15 godina

33.880,00

 1. Ekshumacija posmrtnih ostataka preko 15 godina

29.040,00

 1. Interna ekshumacija posmrtnih ostataka do 5 godina

31.460,00

 1. Interna ekshumacija posmrtnih ostataka od 5 do 15 god.

27.830,00

 1. Interna ekshumacija posmrtnih ostataka preko 15 god.

24.200,00

 1. Tehnička ekshumacija

19.800,00

 

 

III  ZAKUP GROBNOG MESTA

 

 

 

 1. Zakup parcele jednog grobnog mesta

 

 1. Zakup parcele duplog grobnog mesta

 

 1. Zakup parcele za porodičnu grobnicu

 

 

 

IV  RADOVI NA GROBNOM MESTU

 

 

 

 1. Izrada opsega-jedno grobno mesto

3.300,00

 1. Izrada opsega-duplo grobno mesto

5.016,00

 1. Izgradnja-zidanje solo grobnice

25.080,00

 1. Izgradnja-zidanje dupleks grobnice

50.160,00

 1. Izgradnja-zidanje porodične grobnice

72.600,00

 1. Kamenorezački radovi na jednom grobnom mestu

7.260,00

 1. Kamenorezački radovi na duplom grobnom mestu

9.240,00

 1. Kamenorezački radovi na porodičnoj grobnici

12.936,00

 1. Rekonstrukcija jednog grobnog mesta

4.620,00

 1. Rekonstrukcija duplog grobnog mesta

6.336,00

 1. Rekonstrukcija porodične grobnice

8.580,00

 1. Popravka na jednom grobnom mestu

2.772,00

 1. Popravka na duplom grobnom mestu

4.365,00

 1. Popravka na porodičnoj grobnici

5.412,00

 

 

 

 

V ODRŽAVANJE GROBNOG MESTA PO ZAHTEVU KORISNIKA

 

 

 

 1. Održavanje jednog grobnog mesta – jednokratno

1.250,00

 1. Održavanje duplog grobnog mesta- jednokratno

1.950,00

 1. Održavanje jednog grobnog mesta- godišnje

4.700,00

 1. Održavanje  duplog grobnog mesta- godišnje

7.300,00

                                                                

 

 

 

VI  OSTALE USLUGE

 

 1. Mesečni zakup prostorije sa rashladnom komorom za smeštaj pokojnika                                    13.752,00

                                                   

 1. Naknada za izdavanje potvrda, uverenja, ugovora, odgovora na

       3.   molbe, zahteve i druge podneske                                                                                                                    300,00

 

 

        Cene se primenjuju na grobljima u Batajnici i Ugrinovcima.

        Cene su sa uračunatim PDV-om.

       

 

Cenovnik pogrebnih usluga za  2020 godinu Preuzmi
Cenovnik pogrebnih usluga od 01.11.2021. godine Preuzmi
Cenovnik pogrebnih usluga za 2022 godinu. Preuzmi

 

Cene se primenjuju na grobljima u Batajnici i Ugrinovcima.

 
 Cenovnik pogrebnih usluga Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun primenjivaće se od 01.01.2020. godine.