Finansije

Ovde možete preuzeti dokumentaciju JP "Poslovni centar Zemun" u Pdf-u, Word-u i Excel-u

Program poslovanja preduzeća Preuzmi
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA Za period 01.01.2021. godine do 31.03. 2021.godine

Preuzmi

Preuzmi

Odliv kadrova 2021

Preuzmi

Preuzmi

Dinamika zaposlenih: 2021

Preuzmi

Preuzmi

Bilans stanja 2021. Preuzmi
31.03.20. obrazac 11 Preuzmi
Izv. o usklađenosti plan.i real. aktiv. 01.01. do 31.03.2020. Preuzmi
Izveštaj za prvi kvartal 2020 godine Preuzmi
Program poslovanja za 2020 godinu. Preuzmi
Izveštaj o usklađenosti i plan i realizacija aktivnosti 01.01.2019.  -  30.09.2019. Preuzmi
Program poslovanja za 2019 godinu Preuzmi
Izveštaj poslovanja 01.01.2019 - 30.06.2019 Preuzmi
Izveštaj o usklađenosti i plan i realizacija aktivnosti 01.01.2019.  -  30.06.2019. Preuzmi
Izveštaj poslovanja za prvi kvartal 2019 godine:  Preuzmi
Izveštaj o poslovanju za 2018 godinu  Preuzmi
   

 

Izveštaj o realizaciji treći kvartal za 2017.godinu Preuzmi
Izveštaj o realizaciji drugi kvartal za 2017.godinu Preuzmi
Izveštaj o realizaciji prvi kvartal za 2017.godinu Preuzmi
   
   

 

Program poslovanja preduzeća za decembar  2016. godine Preuzmi
   

 

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu Preuzmi
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu Preuzmi
   

 

Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Strana 1 

Strana 2

Finansijski plan i izvršenje za I kvartal 2014. godine Preuzmi
   

 

Kretanje cena proizvoda i usluga za 2016.godinu za preduzeće JP Poslovni prostor Zemun Preuzmi
Pijace cene Preuzmi
Lokacije cene Preuzmi
Grobna mesta i urne Preuzmi
Prihod od prodaje i pružanja usluga Preuzmi
Izvršenje za 2016. godinu Preuzmi
Bilans prihoda i rashoda Preuzmi
Obrasci tromesečnih izveštaja Preuzmi
Izveštaj usklađenosti aktivnosti za period januar-mart Preuzmi
   

 

 

Lokali i kancelarije nove cene Preuzmi
Lokali i kancelarije Preuzmi
Pijace Preuzmi
Lokacije Preuzmi
Grobna mesta i urne Preuzmi
Obrasci Preuzmi
Obrasci tromesečnih izveštaja Preuzmi
   

 

 

Pijace Preuzmi
Grobna mesta i urne Preuzmi
Obrasci Preuzmi
Obrasci tromesečnih izveštaja Preuzmi
Izveštaj o poslovanju Preuzmi
Mišljenje revizije Preuzmi
   

 

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku redovno održavanje groblja i pijaca Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku  kancelarijski materijal za 2017.godinu Preuzmi
Rashodi za 2017. godinu, finansijski plan Preuzmi
Program poslovanja za 2017 Preuzmi
Sredstva za posebne namene Preuzmi
   

 

 

Cenovnik pijačnih usluga Preuzmi
Cenovnik pogrebnih usluga Preuzmi
Saglasnost osnivača Preuzmi
Planirani rashodi i izdaci u 2016. godini,  procena izvršenja za period I - XI/2016 i plan za XII/2016 Preuzmi
Kretanje cena proizvoda i usluga za 2016. godinu Preuzmi
JAVNO PREDUZEĆE ZA PIJAČNE I POGREBNE USLUGE ZEMUN plan XII/2016 Preuzmi
Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti Preuzmi
Plan troškova i drugih primanja u 2016. godini Preuzmi
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2016. godinu Preuzmi
Aktivnosti iz programa poslovanja  za period 01.01.2016. godine do 30.06.2016. godine Preuzmi