Opšti akti

Statut javnog preduzeća Preuzmi
Program poslovanja preduzeća za 2021 godinu Preuzmi

IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA

Za period 01.01.2021. godine do 31.03. 2021.godine

Preuzmi

Preuzmi

Odliv kadrova 2021  
 
Izveštaj revizije 2023 Preuzmi
Izveštaj o poslovanju 2023 Preuzmi