Pijace_cene

 

CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA POSLOVNI CENTAR ZEMUN I ZAKUPA PRIVREMEIH OBJEKATA

 

I

ZAKUP TEZGI

               
                     

Redni

Naziv-opis usluge

   

Cena bez

Stopa

Iznos

Cena sa

   

broj

       

 PDV-a

PDV-a

PDV-a

PDV-om

   
 

Pijaca "Sava Kovačević"

             

1.

Tezga-mesečna rezervacija:

             
 

prvi rejon 1-27; 36-50; 59a-70

 

5.850,00

20%

1.170,00

7.020,00

   
 

drugi rejon 28-35; 51-58; 71-74

3.500,00

20%

700,00

4.200,00

   
 

treći rejon 75-110

   

2.334,00

20%

466,00

2.800,00

   

2.

Tezga-dnevna naknada:

             
 

prvi rejon uz rezervaciju

 

300,00

20%

60,00

360,00

   
 

prvi rejon bez rezervacije

 

583,00

20%

117,00

700,00

   
 

drugi rejon uz rezervaciju

 

250,00

20%

50,00

300,00

   
 

drugi rejon bez rezervacije

 

550,00

20%

110,00

660,00

   
 

treći rejon uz rezervaciju

 

192,00

20%

38,00

230,00

   
 

treći rejon bez rezervacije

 

500,00

20%

100,00

600,00

   

3.

Rashladna vitrina

sa rezervacijom (meso i sir)

21.667,00

20%

4.333,00

26.000,00

   
 

Rashladna vitrina sa rezervacijom (jaja i kolači)

20.000,00

 

4.000,00

24.000,00

   

4.

Rashladna vitrina

   

1667,00

20%

333,00

2.000,00

   
 

dnevna naknada bez rezervacije

           

5.

Mesečna rezervacija mobilijera

13.750,00

20%

2.750,00

16.500,00

   

6.

Mesečna rezervacija tezge

 

12.700,00

20%

2.540,00

15.240,00

   
 

na proširenom delu pijace

             

7.

Prodaja voća i povrća iz kamiona

25.000,00

20%

5.000,00

30.000,00

   
 

uz pijacu -mesečno

               

8.

Dodatne prodajne površine uz

166,00

20%

34,00

200,00

   
 

objekat -dnevno

po m2

             

9.

Korišćenje bunkera tezgi koje nisu u zakupu:

           
 

mesečno I reon

   

2.083,00

20%

417,00

2.500,00

   
 

mesečno II i  III reon

 

1.250,00

20%

250,00

1.500,00

   
 

dnevno korišćenje bunkera I, II i   III reon

166,00

20%

34,00

200,00

   
                     
 

Pijaca "Zemun polje"

             

1.

Tezga mesečna rezervacija

 

2.500,00

20%

500,00

3.000,00

   

2.

Tezga - dnevna naknada:

             
 

uz rezervaciju

   

208,00

20%

42,00

250,00

   
 

bez rezervacije

   

525,00

20%

105,00

630,00

   

3.

Dodatne prodajne površine uz objekat - dnevno po m2

166,00

20%

34,00

200,00

   

4.

Korišćenje bunkera tezge koje nisu u zakupu

166,00

20%

34,00

     
 

dnevno

           

200,00

   
 

Pijaca "Batajnica"

               

1.

Tezga-mesečna rezervacija

 

2.917,00

20%

583,00

3.500,00

   

2.

Tezga-dnevna naknada:

             
 

uz rezervaciju

   

250,00

20%

50,00

300,00

   
 

bez rezervacije

   

667,00

20%

133,00

800,00

   

3.

Zakup polja-mesečna rezervacija

2.083,00

20%

417,00

2.500,00

   

4.

Zakup polja-dnevna naknada

             
 

uz rezervaciju

   

250,00

20%

50,00

300,00

   
 

bez rezervacije

   

667,00

20%

133,00

800,00

   

5.

Dodatne prodajne površine uz objekat - dnevno po m2

166,00

20%

34.00

200,00

   
 

Pijaca "Galenika"

                     

1.

Mesečna rezervacija tezge

 

1.250,00

20%

250,00

1.500,00

   

2.

Tezga-dnevna naknada:

             
 

uz rezervaciju

   

200,00

20%

40,00

240,00

   
 

bez rezervacije

   

459,00

20%

91,00

550,00

   

3.

Dodatne prodajne površine uz objekat - dnevno po m2

166,00

20%

34,00

200,00

   

4.

Korišćenje bunkera tezge koje nisu u zakupu-dnevno

166,00

20%

34,00

200,00

   

5.

Lokal na Galenici-mesečno

 

9.166,00

20%

1.834,00

11.000,00

   
 

Pijaca "Šajkaška"

               
                     

1.

Malo polje 2m h 2m

               
 

mesečni zakup

   

1.667,00

20%

333,00

2.000,00

   
 

dnevna naknada uz rezervaciju

250,00

20%

50,00

300,00

   
 

dnevna naknada bez rezervacije

500,00

20%

100,00

600,00

   

2.

Veliko polje 2m h 4m

             
 

mesečni zakup

   

2.083,00

20%

417,00

2.500,00

   
 

dnevna naknada uz rezervaciju

334,00

20%

66,00

400,00

   
 

dnevna naknada bez rezervacije

583,00

20%

117,00

700,00

   

3.

Zakup pijačnog platoa za poligon-Auto škola mesečno

18.334,00

20%

3.666,00

22.000,00

   
                     
 

Tezge van pijaca

               
                     

1.

Lokacija za postavljanje pokretnih tezgi za

43.334,00

20%

8.666,00

52.000,00

   
 

manifestaciju "Dani knjige" ul. Nemanjina br. 2 za

ceo period korišćenja

         
                     

2.

Ostale lokacije za vreme održavanja tradicionalnih 

manifestacija

16.666,00

20%

3.334,00

20.000,00

   

 

Preuzmite kompletan cenovnik....