Pijace_cene

 

CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA I ZAKUPA PRIVREMENIH OBJEKATA 2024

I

ZAKUP TEZGI

             
                   

broj

 

 

 

 

 PDV-a

PDV-a

PDV-a

PDV-om

 

Pijaca "Sava Kovačević"

 
 
 

1

Tezga-mesečna rezervacija:

 

 

 

 

 

 

 

 

prvi rejon 1-27; 36-50; 59a-70

   

6.667,00

20%

1.333,00

8.000,00

 

 

drugi rejon 28-35; 51-58; 71-74

 

4.000,00

20%

800,00

4.800,00

 

 

treći rejon 75-110

 

 

2.667,00

20%

533,00

3.200,00

 

2

Tezga-dnevna naknada:

 

 

 

 

 

 

 

 

prvi rejon uz rezervaciju

   

333,00

20%

67,00

400,00

 

 

prvi rejon bez rezervacije

   

667,00

20%

133,00

800,00

 

 

drugi rejon uz rezervaciju

   

292,00

20%

58,00

350,00

 

 

drugi rejon bez rezervacije

   

583,00

20%

117,00

700,00

 

 

treći rejon uz rezervaciju

   

233,00

20%

47,00

280,00

 

 

treći rejon bez rezervacije

 

 

542,00

20%

108,00

650,00

 

3

Rashladna vitrina

sa rezervacijom (meso i sir)

 

25.000,00

20%

5.000,00

30.000,00

 

 

Rashladna vitrina sa rezervacijom (jaja i kolači)

 

23.333,00

20%

4.667,00

28.000,00

 

4

Rashladna vitrina

 

 

 

 

 

 

 

 

dnevna naknada bez rezervacije

 

2.500,00

20%

500,00

3.000,00

 

5

Mesečna rezervacija mobilijera

 

 

14.584,00

20%

2.916,00

17.500,00

 

6

Mesečna rezervacija tezge na proširenom delu pijace

 

 

13.750,00

20%

2.750,00

16.500,00

 

7

Prodaja voća i povrća iz kamiona uz pijacu -mesečno

 

25.000,00

20%

5.000,00

30.000,00

 

8

Dodatne prodajne površine uz objekat - dnevno po m2

 

166,00

20%

34,00

200,00

 

9

Korišćenje bunkera tezgi koje nisu u zakupu:

 

 

 

 

 

 

 

 

mesečno I reon

   

2.083,00

20%

417,00

2.500,00

 

 

mesečno II i  III reon

   

1.250,00

20%

250,00

1.500,00

 

 

dnevno korišćenje bunkera I, II i   III reon

 

 

166,00

20%

34,00

200,00

 

 

Pijaca "Zemun polje"

 

 

 

1

Tezga mesečna rezervacija

 

2.917,00

20%

583,00

3.500,00

 

2

Tezga - dnevna naknada:

 

 

 

 

 

 

 

uz rezervaciju

   

250,00

20%

50,00

300,00

 

 

bez rezervacije

 

 

525,00

20%

105,00

630,00

 

3

Dodatne prodajne površine uz objekat - dnevno po m2

166,00

20%

34,00

200,00

 

4

Korišćenje bunkera tezge koje nisu u zakupu

166,00

20%

34,00

200,00

 

 

dnevno

 

 

 

 

 

 

 

 

Pijaca "Batajnica"

 
 
 
 

1

Tezga-mesečna rezervacija

 

3.333,00

20%

667,00

4.000,00

 

2

Tezga-dnevna naknada:

 

 

 

 

 

 

 

uz rezervaciju

   

250,00

20%

50,00

300,00

 

 

bez rezervacije

 

 

667,00

20%

133,00

800,00

 

3

Zakup polja-mesečna rezervacija

2.500,00

20%

500,00

3.000,00

 

4

Zakup polja-dnevna naknada

 

 

 

 

 

 

 

uz rezervaciju

   

250,00

20%

50,00

300,00

 

 

bez rezervacije

 

 

667,00

20%

133,00

800,00

 

5

Dodatne prodajne površine uz objekat - dnevno po m2

166,00

20%

34

200,00

 

6

Veliko polje (ispred kapije)

 

 

3.500,00

20%

700,00

4.200,00

 

7

Malo polje (ispred kapije)

 

 

2.717,00

20%

583,00

3.500,00

 

Pijaca "Galenika"

 
 
 
                   

1

Mesečna rezervacija tezge

 

1.250,00

20%

250,00

1.500,00

 

2

Tezga-dnevna naknada:

 

 

 

 

 

 

 

uz rezervaciju

   

200,00

20%

40,00

240,00

 

 

bez rezervacije

 

 

459,00

20%

91,00

550,00

 

3

Dodatne prodajne površine uz objekat - dnevno po m2

166,00

20%

34,00

200,00

 

4

Korišćenje bunkera tezge koje nisu u zakupu-dnevno

166,00

20%

34,00

200,00

 

5

Lokal na Galenici - mesečno

 

 

10.000,00

20%

2.000,00

12.000,00

 

Pijaca "Šajkaška"

 
 
 
 

1

Malo polje 2m h 2m

 

 

 

 

 

 

 

 

mesečni zakup

   

1.667,00

20%

333,00

2.000,00

 

 

dnevna naknada uz rezervaciju

250,00

20%

50,00

300,00

 

 

dnevna naknada bez rezervacije

500,00

20%

100,00

600,00

 

2

Veliko polje 2m h 4m

 

 

 

 

 

 

 

mesečni zakup

   

2.083,00

20%

417,00

2.500,00

 

 

dnevna naknada uz rezervaciju

334,00

20%

66,00

400,00

 

 

dnevna naknada bez rezervacije

583,00

20%

117,00

700,00

 

3

Zakup pijačnog platoa za poligon-Auto škola mesečno

20.833,00

20%

4.167,00

25.000,00

 

4

Lokacija br. 1

 

 

16.667,00

20%

3.333,00

20.000,00

 
                   
 

Tezge van pijaca

             

1

Lokacija za postavljanje pokretnih tezgi za manifestaciju

43.334,00

20%

8.666,00

52.000,00

 

 

"Dani knjige" ul. Nemanjina 2, -ceo period korišćenja

 

 

 

 

 

 

2

Ostale lokacije za vreme održavanja trad.manifestacija

16.666,00

20%

3.334,00

20.000,00

 

II

ZAKUP PRIVREMENIH OBJEKATA NA PIJACAMA

         

Pijaca "Sava Kovačević"

 
 
 

1

Lokacija br: 7,8,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,29,33,35

10.416,00

20%

2.084,00

12.500,00

 

2

Lokacija br: 1,31

 

12.500,00

20%

2.500,00

15.000,00

 

3

Lokacija br. 13

 

 

13.333,00

20%

2.667,00

16.000,00

 

4

Lokacija br: 3,6,9,21

 

14.167,00

20%

2.833,00

17.000,00

 

5

Lokacija br. 5,30

 

 

13.750,00

20%

2.750,00

16.500,00

 

6

Lokacija br: 10,11,15,36

 

15.000,00

20%

3.000,00

18.000,00

 

7

Lokacija br: 2,4,20,34,37

 

15.417,00

20%

3.083,00

18.500,00

 

8

Lokacija br. 40

 

 

17.250,00

20%

3.450,00

20.700,00

 

9

Lokacija

 

Cenovnik stupa na snagu po dobijenoj saglasnosti Osnivača, a primenjivaće se od 01.01.2024. godine.

 

Danom stupanja na snagu ovog Cenovnika prestaje da važi Cenovnik pijačnih usluga i zakupa privremenih objekata

br. 01-29 od 30.09.2022. godine.