Пијаце_цене

 

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЗЕМУН И ЗАКУПА ПРИВРЕМЕИХ ОБЈЕКАТА

 

I

ЗАКУП ТЕЗГИ

               
                     

Редни

Назив-опис услуге

   

Цена без

Стопа

Износ

Цена са

   

број

       

 ПДВ-а

ПДВ-а

ПДВ-а

ПДВ-ом

   
 

Пијаца "Сава Ковачевић"

             

1.

Тезга-месечна резервација:

             
 

први рејон 1-27; 36-50; 59а-70

 

5.850,00

20%

1.170,00

7.020,00

   
 

други рејон 28-35; 51-58; 71-74

3.500,00

20%

700,00

4.200,00

   
 

трећи рејон 75-110

   

2.334,00

20%

466,00

2.800,00

   

2.

Тезга-дневна накнада:

             
 

први рејон уз резервацију

 

300,00

20%

60,00

360,00

   
 

први рејон без резервације

 

583,00

20%

117,00

700,00

   
 

други рејон уз резервацију

 

250,00

20%

50,00

300,00

   
 

други рејон без резервације

 

550,00

20%

110,00

660,00

   
 

трећи рејон уз резервацију

 

192,00

20%

38,00

230,00

   
 

трећи рејон без резервације

 

500,00

20%

100,00

600,00

   

3.

Расхладна витрина

са резервацијом (месо и сир)

21.667,00

20%

4.333,00

26.000,00

   
 

Расхладна витрина са резервацијом (јаја и колачи)

20.000,00

 

4.000,00

24.000,00

   

4.

Расхладна витрина

   

1667,00

20%

333,00

2.000,00

   
 

дневна накнада без резервације

           

5.

Месечна резервација мобилијера

13.750,00

20%

2.750,00

16.500,00

   

6.

Месечна резервација тезге

 

12.700,00

20%

2.540,00

15.240,00

   
 

на проширеном делу пијаце

             

7.

Продаја воћа и поврћа из камиона

25.000,00

20%

5.000,00

30.000,00

   
 

уз пијацу -месечно

               

8.

Додатне продајне површине уз

166,00

20%

34,00

200,00

   
 

објекат -дневно

по м2

             

9.

Коришћење бункера тезги које нису у закупу:

           
 

месечно I реон

   

2.083,00

20%

417,00

2.500,00

   
 

месечно II и  III реон

 

1.250,00

20%

250,00

1.500,00

   
 

дневно коришћење бункера I, II и   III реон

166,00

20%

34,00

200,00

   
                     
 

Пијаца "Земун поље"

             

1.

Тезга месечна резервација

 

2.500,00

20%

500,00

3.000,00

   

2.

Тезга - дневна накнада:

             
 

уз резервацију

   

208,00

20%

42,00

250,00

   
 

без резервације

   

525,00

20%

105,00

630,00

   

3.

Додатне продајне површине уз објекат - дневно по м2

166,00

20%

34,00

200,00

   

4.

Коришћење бункера тезге које нису у закупу

166,00

20%

34,00

     
 

дневно

           

200,00

   
 

Пијаца "Батајница"

               

1.

Тезга-месечна резервација

 

2.917,00

20%

583,00

3.500,00

   

2.

Тезга-дневна накнада:

             
 

уз резервацију

   

250,00

20%

50,00

300,00

   
 

без резервације

   

667,00

20%

133,00

800,00

   

3.

Закуп поља-месечна резервација

2.083,00

20%

417,00

2.500,00

   

4.

Закуп поља-дневна накнада

             
 

уз резервацију

   

250,00

20%

50,00

300,00

   
 

без резервације

   

667,00

20%

133,00

800,00

   

5.

Додатне продајне површине уз објекат - дневно по м2

166,00

20%

34.00

200,00

   
 

Пијаца "Галеника"

                     

1.

Месечна резервација тезге

 

1.250,00

20%

250,00

1.500,00

   

2.

Тезга-дневна накнада:

             
 

уз резервацију

   

200,00

20%

40,00

240,00

   
 

без резервације

   

459,00

20%

91,00

550,00

   

3.

Додатне продајне површине уз објекат - дневно по м2

166,00

20%

34,00

200,00

   

4.

Коришћење бункера тезге које нису у закупу-дневно

166,00

20%

34,00

200,00

   

5.

Локал на Галеници-месечно

 

9.166,00

20%

1.834,00

11.000,00

   
 

Пијаца "Шајкашка"

               
                     

1.

Мало поље 2м х 2м

               
 

месечни закуп

   

1.667,00

20%

333,00

2.000,00

   
 

дневна накнада уз резервацију

250,00

20%

50,00

300,00

   
 

дневна накнада без резервације

500,00

20%

100,00

600,00

   

2.

Велико поље 2м х 4м

             
 

месечни закуп

   

2.083,00

20%

417,00

2.500,00

   
 

дневна накнада уз резервацију

334,00

20%

66,00

400,00

   
 

дневна накнада без резервације

583,00

20%

117,00

700,00

   

3.

Закуп пијачног платоа за полигон-Ауто школа месечно

18.334,00

20%

3.666,00

22.000,00

   
                     
 

Тезге ван пијаца

               
                     

1.

Локација за постављање покретних тезги за

43.334,00

20%

8.666,00

52.000,00

   
 

манифестацију "Дани књиге" ул. Немањина бр. 2 за

цео период коришћења

         
                     

2.

Остале локације за време одржавања традиционалних 

манифестација

16.666,00

20%

3.334,00

20.000,00

   

 

Преузмите комплетан ценовник....