Pijaca Galenika

Pijaca « Galenika »

1. Mesečna rezervacija tezge 2.898,00
   
2. Dnevna naknada:  
- uz rezervaciju 180,00
- bez rezervacije 360,00
   
3. Mesečni zakup polja 1.884,00