Пијаца Земун поље

Пијаца « Земун поље »

1. Месечна резервација тезге 2.016,00
   
2. Дневна накнада:  
- уз резервацију 170,00
- без разервације 300,00
   
3. Месечни закуп поља 1.260,00