Pijace Novo naselje

Pijaca « Sava Kovačević » sa PDV-om

1. Mesečna rezervacija tezge:  
- prvi reon 5.520,00
- drugi reon od 75-110 1.932,00
   
2. Dnevna naknada:  
- uz rezervaciju 280,00
- bez rezervacije 580,00
   
Mesečna rezervacija rashladne vitrine 17.010,00
Mesečna rezervacija tezge-mobilijera 11.970,00
Lokacija za tezge u Prvomajskoj ulici (mesečno) 10.452,00
Prodaja sezonskog voća i povrća iz kamiona uz pijacu (mesečno) 30.000,00