Pijaca Šajkaška

Pijaca « Šajkaška »

1. Mesečna rezervacija tezge 1.950,00
   
2. Dnevna naknada:  
- uz rezervaciju 230,00
- bez razervacije 240,00
   
3. Mesečni zakup malog polja 2h2 (bez obzira na prodaju artikla) 1.300,00
- uz rezervaciju 180,00
- bez rezervacije 240,00
   
4. Mesečni zakup polja 2h4m (bez obzira na prodaju artikla) 1.520,00
- uz rezervaciju 360,00
- bez rezervacije 480,00