Pijace

          Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 11. Zakona o javnim preduzećima («Sl.glasnik RS», br. 15/2016), člana 28. Zakona o komunalnim delatnostima («Sl.glasnik RS», br. 88/2011 i 104/16) člana 41. stav 1. tačka 20. Rešenja o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća („Sl.list grada Beograda“ br. 85/16, 103/16 i 106/16-ispravka)  i člana 22. stav 1. tačka 20. Statuta Javnog preduzeća br. 01-151 od 22.11.2016. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun, na sednici održanoj

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dana 28.11.2018. godine, done

CENOVNIK

PIJAČNIH USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA POSLOVNI CENTAR  ZEMUN I ZAKUPA PRIVREMENIH OBJEKATA

   

A. ZAKUP TEZGI:

 

Pijaca « Sava Kovačević»

 

                                                                  

 

1. Tezga -mesečna rezervacija:

 

- prvi rejon (1-27; 36-50; 59a-70)

5.520,00

- drugi rejon (28-35; 51-58; 71-74)

3.520,00

- treći rejon ( 75-110)

1.932,00

2. Tezga -dnevna naknada:

 

- prvi rejon uz rezervaciju

280,00

- prvi rejon bez rezervacije

580,00

- drugi rejon uz rezervaciju

240,00

- drugi rejon bez rezervacije

540,00

- treći rejon uz rezervaciju

180,00

- treći rejon bez rezervacije

480,00

 3. Rashladna vitrina -  mesečna rezervacija

17.010,00

 4. Rashladna vitrina – dnevna naknada

 

- uz rezervaciju  - cela

300,00

- uz rezervaciju – 1/2

150,00

- bez rezervacije

800,00

5.   Mobilijer - mesečna rezervacija

14.500,00

6. Tezga na proširenom delu pijace – mesečna rezervacija

13.500,00

7.  Prodaja voća i povrća iz kamiona uz pijacu (mesečno)

30.000,00

8. Korišćenje bunkera tezgi koje nisu u zakupu:

 

- prvi rejon

2.500,00

- drugi i treći rejon

1.500,00

 

 

Pijaca « Zemun polje»

 

 

 

1. Tezga -mesečna rezervacija

2.100,00

2. Tezga -dnevna naknada :

 

- uz rezervaciju

170,00

- bez razervacije

470,00 

 

 

Pijaca «Batajnica»

 

    

 

1.Tezga- mesečna rezervacija

2.600,00

2. Tezga-dnevna naknada :

 

- uz rezervaciju

200,00

- bez rezervacije

640,00

3. Zakup polja-mesečna rezervacija

1.600,00 

4. Zakup polja – dnevna naknada    

 

- uz rezervaciju

200,00

- bez rezervacije

640,00

 

 

Pijaca ''Galenika''

 

                                                                    

 

1. Mesečna rezervacija tezge

1.100,00

2. Tezga - dnevna naknada:

 

- uz rezervaciju

170,00

- bez rezervacije

470,00

  1. Mesečni zakup lokala

 

 

 

Pijaca ''Šajkaška''

 

                                                        

 

1. Malo polje 2h2

 

- mesečni zakup

1.100,00

- dnevna naknada uz rezervaciju

150,00

- dnevna naknada bez rezervacije

400,00

2. Veliko polje 2h4

 

- mesečni zakup

1.500,00 

- dnevna naknada uz rezervaciju

300,00

- dnevna naknada bez rezervacije

600,00

3. Zakup dela pijačnog platoa za poligon za obuku vozača kapaciteta

4. auto škole -   mesečno                                                                                                            18.000,00

 

B)  ZAKUP PRIVREMENIH OBJEKATA NA PIJACAMA

                                                                                                

Pijaca «Sava Kovačević»    

                                                                                                                          

a) objekti korisnika                                                                                                                                                                                                                    

 1. privremeni objekat do 5m2

8.568,00

 2. privremeni objekat do 8m2

10.332,00

 3. privremeni objekat do 10 m2

12.600,00

 4. privremeni objekat do 12 m2

13.230,00

 5. privremeni objekat do 15 m2

13.986,00

 6. privremeni objekat do 18 m2

15.600,00

 7. privremeni objekat  do 20 m2

19.200,00

 8. privremeni objekat do 30 m2

21.420,00

 

 

b) objekti Javnog preduzeća

 

 1. privremeni objekat do 5m2

10.800,00

 2. privremeni objekat do 10 m2

14.400,00

 

c) Ekstra zona ( privremeni objekat br 38,  38A, 39 i 40):

 prodaja suhom.proizvoda, živinskog mesa i mlečnih proizvoda  –   3.000,00/m2 - mesečno

 

 

Pijaca «Batajnica», «Zemun polje» i „Šajkaška''

 

a) objekti korisnika

     1. privremeni objekat do 5m2

5.796,00

     2. privremeni objekat do 8m2

6.678,00

     3. privremeni objekat do 10 m2

7.686,00

     4. privremeni objekat do 12 m2

8.400,00

     5. privremeni objekat do 15 m2

10.584,00

     6. privremeni objekat do 18 m2

12.000,00

     7. privremeni objekat do 20m2

13.680,00

     8. privremeni objekat do 30 m2

15.750,00

 

 

b) objekti Javnog preduzeća                           

 

     1. privremeni objekat do 5m2

7.200,00

     2. privremeni objekat do 10 m2

10.800,00

 

Dodatna prodajna površina uz tezgu-polje i privremeni objekat

 

a) na svim pijacama                                                                                                             150,00 din/m2 dnevno

 

 V) Zakup privremenih objekata-kioska van pijaca

 

 (U cenu se zaračunava komunalna taksa po rešenju Poreske uprave)

a) kiosci Javnog preduzeća                       

1. lokacija u ulici Sibinjanin Janka

8.694,00

2. lokacija u ulici Glavna preko puta Pozorišta

38.430,00

3. lokacija u ulici Glavna kiosk 5a

118.704,00

4. lokacija u ulici Glavna kod RK kiosk br. 1

118.704,00

5. lokacija u ulici Glavna kod RK kiosk br. 2

57.822,00

6. lokacija u ulici Glavna kod RK kiosk br. 5

57.822,00 

7. lokacija u ulici Avijatičarski trg

18.000,00

8. lokacija Zemun polje Dušana Mađarčića

12.474,00

9. lokacija u ulici J. Brankovića 2 kiosk 1

15.120,00

9. lokacija  u ul. Vrtlarska

20.000,00

10. lokacija za postavljanje privremenog

 

objekta uz poslovni prostor

540,00

11. lokacija za postavljanje tezgi za prodaju knjiga

 Ispred Doma sportova „Pinki“-manifestacija „Dani knjige“ za ceo period korišćenja        40.800,00

Cene su sa uračunatim PDV-om.

Cenovnik pijačnih usluga Javnog preduzeća Poslovni centar Zemun i zakupa privremenih objekata primenjivaće se od 01.01.2020. godine

 

 

Pravilnik o izdavanju pijačnog poslovnog prostora Preuzmi
Cenovnik pijačnih usluga 2020 godina Preuzmi
Obaveštenje o promeni radnog vremena pijaca i groblja za vreme trajanja vanrednog stanja Preuzmi