Pijace

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 11. Zakona o javnim  preduzećima ("Sl.glasnik RS", br. 15/16 i 88/19), člana 28. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. Glasnik RS", br. 88/11, 104/16 i 95/18), člana 41. stav 1. tačka 20. Osnivačkog akta Javnog preduzeća ("Sl.list Beograda, br. 20/91, 6/92, 1/97, 16/97, 19/99, 19/00, 6/01, 15/01, 23/01, 16/04, 45/09, 5/13, 46/13, 85/16, 103/16, 106/16- ispravka i 23/19) i člana 22. stav 1. alineja 20. Statuta Javnog preduzeća br. 01-151 od 22.11.2016. godine  i 01-25 od 29.03.2019. godine,

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Poslovni centar Zemun,  na sednici održanoj dana 20.09.2021. godine doneo je:

 

CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA POSLOVNI CENTAR ZEMUN I ZAKUPA PRIVREMENIH OBJEKATA

 

Redni broj

Naziv-opis usluge

Stara cena

Stopa

povećanja

Nova cena

Iznos

Pdv-a

Nova cena

 

1

Tezga mesećna rezervacija:

Prvi rejon 1-27, 36-50, 59a-70

Drugi rejon 28-35, 51-58, 71-74

Treći rejon 75-100

5 520,00

3 520,00

1932,00

20%

20%

20%

10%

13%

29%

5 083,00

3 333,00

2 083,00

1 017,00

667,00

417,00

6100,00

4000,00

2500,00

 

2

Tezga-dnevna naknada:

 

 

 

 

 

 

 

 

prvi rejon uz rezervaciju

280,00

20%

7%

250,00

50,00

300,00

 

 

prvi rejon bez rezervacije

580,00

20%

10%

533,00

107,00

640,00

 

 

drugi rejon uz rezervaciju

240,00

20%

12%

225,00

45,00

270,00

 

 

drugi rejon bez rezervacije

540,00

20%

11%

500,00

100,00

600,00

 

 

treći rejon uz rezervaciju

180,00

20%

11%

166,00

34,00

200,00

 

 

treći rejon bez rezervacije

480,00

20%

10%

441,00

89,00

530,00

 

 

Rashladna vitrina

 

 

 

 

 

 

 

 

mesečna rezervacija

20.000,00

20%

10%

18.333,00

1.667,00

22.000,00

 

4

Rashladna vitrina

 

 

 

 

 

 

 

 

dnevna naknada bez rezervacije

1000,00

20%

50%

1.250,00

250,00

1.500,00

 

5

Mes.rezervac. mobilijera na proš.delu pijace

14.500,00

20%

3%

12.500,00

2.500,00

15.000,00

 

6

Mesečna rezervacija tezge

 

 

 

 

 

 

 

 

na proširenom delu pijace

13.500,00

20%

4%

11.666,00

2.334,00

14.000,00

 

7

Prodaja voća i povrća iz kamiona uz pijacu mesećno

30.000,00

20%

0

25.000,00

5.000,00

30.000,00

 

8

Dodatne prodajne površine uz objekat dnevno

150,00

20%

33%

166,00

34,00

200,00/m2

 

9

Korišćenje bunkera tezgi koje nisu u zakupu:

 

 

 

 

 

 

 

 

mesečno I reon

2.500,00

20%

0

2.083,00

417,00

2.500,00

 

 

mesečno II i  III reon

1.500,00

20%

0

1.250,00

250,00

1.500,00

 

 

dnevno korišćenje bunkera I, II i   III reon

150,00

20%

33%

166,00

34,00

200,00

 

 

PIJACA ZEMUN POLJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Tezga mesečna rezervacija

2.100,00

20%

19%

2.083,00

417,00

2.500,00

 

 

Tezga - dnevna naknada:

 

 

 

 

 

 

 

 

uz rezervaciju

170,00

20%

17%

166,00

34,00

200,00

 

 

bez rezervacije

470,00

20%

17%

458,00

92,00

550,00

 

 

Dodatne prodajne površ. uz objekat-dnevno

 

20%

 

166,00

34,00

200,00/m2

 

 

Korišćenje bunkera tezge koje nisu u zakupu DNEVNO

 

20%

 

166,00

34,00

200,00

 

 

Pijaca "Batajnica"

 

 

 

 

 

 

 

 

Tezga-mesečna rezervacija

2.600,00

20%

15%

2.500,00

500

3.000,00

 

 

Tezga-dnevna naknada:

 

 

 

 

 

 

 

uz rezervaciju

200,00

20%

25%

208,00

42,00

250,00

 

 

bez rezervacije

640,00

20%

9%

583,00

117,00

700,00

 

 

Zakup polja-mesečna rezervacija

1.600,00

20%

25%

1.666,00

334,00

2.000,00

 

 

Zakup polja-dnevna naknada

 

 

 

 

 

 

 

uz rezervaciju

200,00

20%

25%

208,00

42,00

250,00

 

 

bez rezervacije

640,00

20%

1%

541,00

109,00

650,00

 

 

Dodatne prodajne površine uz objekat-dnevno

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

1%

166,00

34,00

200,00/m2

 

 

Pijaca "Galenika"

 

 

 

 

 

 

 

Mesečna rezervacija tezge

1.100,00

20%

18%

1.083,00

217,00

1.300,00

 

 

Tezga-dnevna naknada:

 

 

 

 

 

 

 

uz rezervaciju

170,00

20%

17%

166,00

34,00

200,00

 

 

bez rezervacije

470,00

20%

6%

416,00

84,00

500,00

 

 

Dodatne prodajne površine uz objekat - dnevno

 

20%

 

166,00

34,00

200,00/m2

 

 

Korišćenje bunkera tezge koje nisu u zakupu-dnevno

 

20%

 

166,00

34,00

200,00

 

 

Lokal na Galenici-mesečno

10.000,00

20%

10%

9.166,00

1.834,00

11.000,00

 

 

Pijaca "Šajkaška"

 

 

 

 

 

 

 

 

Malo polje 2m h 2m

 

 

 

 

 

 

 

 

mesečni zakup

1.100,00

20%

36%

1.250,00

250,00

1.500,00

 

 

dnevna naknada uz rezervaciju

150,00

20%

33%

166,00

34,00

200,00

 

 

dnevna naknada bez rezervacije

400,00

20%

37%

458,00

92,00

550,00

 

 

Veliko polje 2m h 4m

 

 

 

 

 

 

 

 

mesečni zakup

1.500,00

20%

33%

1.666,00

334,00

2.000,00

 

 

dnevna naknada uz rezervaciju

300,00

20%

16%

291,00

59,00

350,00

 

 

dnevna naknada bez rezervacije

600,00

20%

8%

541,00

109,00

650,00

 

 

Zakup pijačnog platoa za poligon-Auto škola mesečno

18.000,00

20%

11%

16.666,00

3.334,00

20.000,00

 

 

Lokacija za postavljanje pokretnih tezgi za manifestaciju "Dani knjige" ul. Nemanjina br. 2 za ceo period korišćenja

40.800,00

20%

10%

37.500,00

7.500,00

45.000,00

 

 

Ostale lokacije za vreme održavanja tradicionalnih manifestacija

 

20%

 

16.666,00

3.334,00

20.000,00

 

 

 II ZAKUP PRIVREMENIH OBJEKATA NA PIJACAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Pijaca "Sava Kovačević"

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokacija br: 7,8,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,29,33,35

8.568,00

20%

10%

7.833,00

1.567,00

9.400,00

 

 

Lokacija br: 1,14,28,31,32

10.332,00

20%

9%

9.417,00

1.883,00

11.300,00

 

 

Lokacija br. 13

10.332,00

20%

16%

10.000,00

2.000,00

12.000,00

 

 

Lokacija br: 3,6,9,21

10.332,00

20%

25%

10.833,00

2.167,00

13.000,00

 

 

Lokacija br. 5,30

12.600,00

20%

8%

11.416,00

2.284,00

13.700,00

 

 

Lokacija br: 10,11,15,36

12.600,00

20%

11%

11.666,00

2.334,00

14.000,00

 

 

Lokacija br: 2,4,20,34,37

13.986,00

20%

3%

12.083,00

2.417,00

14.500,00

 

 

Lokacija br. 40

15.000,00

20%

0

12.500,00

2.500,00

15.000,00

 

 

Lokacija br. 39

24.000,00

20%

0

20.000,00

4.000,00

24.000,00

 

 

Lokacija br. 38a

28.200,00

20%

0

23.500,00

4.700,00

28.200,00

 

 

Lokacija br. 38a

37.800,00

20%

0

31.500,00

6.300,00

37.800,00

 

 

Dodatne prodajne površine uz objekat-dnevno

20%

0

166,00

34,00

200,00/m2

 

 

 

Pijace Batajnica, Zemun Polje i Šajkaška

 

1

a) objekti korisnika

 

 

 

 

 

 

 

2

privremeni objekat do 5m2

5.796,00

20%

12%

5.416,00

1.084,00

6.500,00

 

3

privremeni objekat do 8m2

6.678,00

20%

12%

6.250,00

1.250,00

7.500,00

 

4

privremeni objekat do 10m2

7.686,00

20%

11%

7.083,00

1.417,00

8.500,00

 

5

privremeni objekat do 12m2

8.400,00

20%

10%

7.750,00

1.550,00

9.300,00

 

6

privremeni objekat do 15m2

10.584,00

20%

9%

9.666,00

1.934,00

11.600,00

 

7

privremeni objekat do 18m2

12.000,00

20%

10%

11.000,00

2.200,00

13.200,00

 

8

privremeni objekat do 20m2

13.680,00

20%

9%

12.500,00

2.500,00

15.000,00

 

9

privremeni objekat do 30m2

15.750,00

20%

11%

14.583,00

2.917,00

17.500,00

 

 

b) objekti Javnog preduzeća

 

 

 

 

 

 

 

 

privremeni objekat do 5m2

7.200,00

20%

11%

6.666,00

1.334,00

8.000,00

 

 

privremeni objekat do 10m2

10.800,00

20%

11%

10.000,00

2.000,00

12.000,00

 

 

dodatne prodajne površine uz objekat -dnevno

 

20%

0%

166,00

34,00

200,00/m2

 

 

ZAKUP PRIVREMENIH OBJEKATA-KIOSKA VAN PIJACA -

 

 

 

Uz cenu se zaračunava komunalna taksa po rešenju Poreske uprave

 

 

 

a) kiosci Javnog preduzeća

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokacija u ulici Sibinjanin Janka

8.694,00

20%

9%

7.916,00

1.584,00

9.500,00

 

 

Lokacija u ulici Glavna preko puta Pozorišta

38.430,00

20%

9%

35.000,00

7.000,00

42.000,00

 

 

Lokacija u ulici Glavna kiosk 5a

########

20%

9%

108.333,00

21.667,00

130.000,00

 

 

Lokacija u ulici Glavna kod  RK kiosk br. 1

########

20%

9%

108.333,00

21.667,00

130.000,00

 

 

Lokacija u ulici Glavna kod RK kiosk br. 2

22.000,00

20%

0%

18.333,00

3.667,00

22.000,00

 

 

Lokacija u ulici Glavna kod RK kiosk br. 5

57.822,00

20%

0%

26.666,00

5.334,00

32.000,00

 

 

Lokacija u ulici Avijatičarski trg

18.000,00

20%

0%

18.333,00

3.667,00

18.000,00

 

 

Lokacija Zemun polje Dušana Mađarčića

12.474,00

20%

11%

11.500,00

2.300,00

13.800,00

 

 

Lokacija u ulici J. Brankovića 2, kiosk 2

15.120,00

20%

12%

14.166,00

2.834,00

17.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokacija u ul. Vrtlarska

20.000,00

20%

25%

20.833,00

4.167,00

25.000,00

Cenovnik pijačnih usluga i zakupa privremenih objekata stupa na snagu i primenjivaće se od 01.11.2021. godine.

Danom stupanja na snagu ovog Cenovnika prestaje da važi Cenovnik pijačnih usluga i zakupa privremenih objekata

br. 01-156 od 30.11.2016, 01-70 od 15.12.2017, 01-52 od 28.11.2018, 01-65 od 28.11.2019. i 01-31 od 27.11.2020. godine.