Пијаце Ново насеље

Пијаца « Сава Ковачевић » са ПДВ-ом

1. Месечна резервација тезге:  
- први реон 5.520,00
- други реон од 75-110 1.932,00
   
2. Дневна накнада:  
- уз резервацију 280,00
- без резервације 580,00
   
Месечна резервација расхладне витрине 17.010,00
Месечна резервација тезге-мобилијера 11.970,00
Локација за тезге у Првомајској улици (месечно) 10.452,00
Продаја сезонског воћа и поврћа из камиона уз пијацу (месечно) 30.000,00