Општи акти

Статут јавног предузећа Преузми
Програм пословања предузећа за 2021 годину Преузми

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период 01.01.2021. године до 31.03. 2021.године

Преузми

Преузми

Одлив кадрова 2021  
 
Извештај ревизије 2023 Преузми
Извештај о пословању 2023 Преузми