Пијаца Шајкашка

Пијаца « Шајкашка »

1. Месечна резервација тезге 1.950,00
   
2. Дневна накнада:  
- уз резервацију 230,00
- без разервације 240,00
   
3. Месечни закуп малог поља 2х2 (без обзира на продају артикла) 1.300,00
- уз резервацију 180,00
- без резервације 240,00
   
4. Месечни закуп поља 2х4м (без обзира на продају артикла) 1.520,00
- уз резервацију 360,00
- без резервације 480,00