Пијаца Батајница

Пијаца « Батајница »

1. Месечна резервација тезге 2.520,00
   
2. Дневна накнада:  
- уз резервацију 180,00
- без резервације 360,00
   
Месечна резервација расхладне витрине 9.600,00
   
3. Месечни закуп поља 1.512,00
   
4. Накнада за коришћење паркинг места и продају из моторних возила и камиона  (месечно) 1.800,00