Пијаце

          На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима («Сл.гласник РС», бр. 15/2016), члана 28. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник РС», бр. 88/2011 и 104/16) члана 41. став 1. тачка 20. Решења о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа („Сл.лист града Београда“ бр. 85/16, 103/16 и 106/16-исправка)  и члана 22. став 1. тачка 20. Статута Јавног предузећа бр. 01-151 од 22.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун, на седници одржаној

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

дана 28.11.2018. године, доне

ЦЕНОВНИК

ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР  ЗЕМУН И ЗАКУПА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

   

А. ЗАКУП ТЕЗГИ:

 

Пијаца « Сава Ковачевић»

 

                                                                  

 

1. Тезга -месечна резервација:

 

- први рејон (1-27; 36-50; 59а-70)

5.520,00

- други рејон (28-35; 51-58; 71-74)

3.520,00

- трећи рејон ( 75-110)

1.932,00

2. Тезга -дневна накнада:

 

- први рејон уз резервацију

280,00

- први рејон без резервације

580,00

- други рејон уз резервацију

240,00

- други рејон без резервације

540,00

- трећи рејон уз резервацију

180,00

- трећи рејон без резервације

480,00

 3. Расхладна витрина -  месечна резервација

17.010,00

 4. Расхладна витрина – дневна накнада

 

- уз резервацију  - цела

300,00

- уз резервацију – 1/2

150,00

- без резервације

800,00

5.   Мобилијер - месечна резервација

14.500,00

6. Тезга на проширеном делу пијаце – месечна резервација

13.500,00

7.  Продаја воћа и поврћа из камиона уз пијацу (месечно)

30.000,00

8. Коришћење бункера тезги које нису у закупу:

 

- први рејон

2.500,00

- други и трећи рејон

1.500,00

 

 

Пијаца « Земун поље»

 

 

 

1. Тезга -месечна резервација

2.100,00

2. Тезга -дневна накнада :

 

- уз резервацију

170,00

- без разервације

470,00 

 

 

Пијаца «Батајница»

 

    

 

1.Тезга- месечна резервација

2.600,00

2. Тезга-дневна накнада :

 

- уз резервацију

200,00

- без резервације

640,00

3. Закуп поља-месечна резервација

1.600,00 

4. Закуп поља – дневна накнада    

 

- уз резервацију

200,00

- без резервације

640,00

 

 

Пијаца ''Галеника''

 

                                                                    

 

1. Месечна резервација тезге

1.100,00

2. Тезга - дневна накнада:

 

- уз резервацију

170,00

- без резервације

470,00

  1. Месечни закуп локала

 

 

 

Пијаца ''Шајкашка''

 

                                                        

 

1. Мало поље 2х2

 

- месечни закуп

1.100,00

- дневна накнада уз резервацију

150,00

- дневна накнада без резервације

400,00

2. Велико поље 2х4

 

- месечни закуп

1.500,00 

- дневна накнада уз резервацију

300,00

- дневна накнада без резервације

600,00

3. Закуп дела пијачног платоа за полигон за обуку возача капацитета

4. ауто школе -   месечно                                                                                                            18.000,00

 

Б)  ЗАКУП ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПИЈАЦАМА

                                                                                                

Пијаца «Сава Ковачевић»    

                                                                                                                          

а) објекти корисника                                                                                                                                                                                                                    

 1. привремени објекат до 5м2

8.568,00

 2. привремени објекат до 8м2

10.332,00

 3. привремени објекат до 10 м2

12.600,00

 4. привремени објекат до 12 м2

13.230,00

 5. привремени објекат до 15 м2

13.986,00

 6. привремени објекат до 18 м2

15.600,00

 7. привремени објекат  до 20 м2

19.200,00

 8. привремени објекат до 30 м2

21.420,00

 

 

б) објекти Јавног предузећа

 

 1. привремени објекат до 5м2

10.800,00

 2. привремени објекат до 10 м2

14.400,00

 

ц) Екстра зона ( привремени објекат бр 38,  38А, 39 и 40):

 продаја сухом.производа, живинског меса и млечних производа  –   3.000,00/м2 - месечно

 

 

Пијаца «Батајница», «Земун поље» и „Шајкашка''

 

а) објекти корисника

     1. привремени објекат до 5м2

5.796,00

     2. привремени објекат до 8м2

6.678,00

     3. привремени објекат до 10 м2

7.686,00

     4. привремени објекат до 12 м2

8.400,00

     5. привремени објекат до 15 м2

10.584,00

     6. привремени објекат до 18 м2

12.000,00

     7. привремени објекат до 20м2

13.680,00

     8. привремени објекат до 30 м2

15.750,00

 

 

б) објекти Јавног предузећа                           

 

     1. привремени објекат до 5м2

7.200,00

     2. привремени објекат до 10 м2

10.800,00

 

Додатна продајна површина уз тезгу-поље и привремени објекат

 

а) на свим пијацама                                                                                                             150,00 дин/м2 дневно

 

 В) Закуп привремених објеката-киоска ван пијаца

 

 (У цену се зарачунава комунална такса по решењу Пореске управе)

а) киосци Јавног предузећа                       

1. локација у улици Сибињанин Јанка

8.694,00

2. локација у улици Главна преко пута Позоришта

38.430,00

3. локација у улици Главна киоск 5а

118.704,00

4. локација у улици Главна код РК киоск бр. 1

118.704,00

5. локација у улици Главна код РК киоск бр. 2

57.822,00

6. локација у улици Главна код РК киоск бр. 5

57.822,00 

7. локација у улици Авијатичарски трг

18.000,00

8. локација Земун поље Душана Мађарчића

12.474,00

9. локација у улици Ј. Бранковића 2 киоск 1

15.120,00

9. локација  у ул. Вртларска

20.000,00

10. локација за постављање привременог

 

објекта уз пословни простор

540,00

11. локација за постављање тезги за продају књига

 Испред Дома спортова „Пинки“-манифестација „Дани књиге“ за цео период коришћења        40.800,00

Цене су са урачунатим ПДВ-ом.

Ценовник пијачних услуга Јавног предузећа Пословни центар Земун и закупа привремених објеката примењиваће се од 01.01.2020. године

 

 

Правилник о издавању пијачног пословног простора Преузми
Ценовник пијачних услуга 2020 година Преузми
Обавештење о промени радног времена пијаца и гробља за време трајања ванредног стања Преузми