Пијаце

На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним  предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 28. Закона о комуналним делатностима ("Сл. Гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 41. став 1. тачка 20. Оснивачког акта Јавног предузећа ("Сл.лист Београда, бр. 20/91, 6/92, 1/97, 16/97, 19/99, 19/00, 6/01, 15/01, 23/01, 16/04, 45/09, 5/13, 46/13, 85/16, 103/16, 106/16- исправка и 23/19) и члана 22. став 1. алинеја 20. Статута Јавног предузећа бр. 01-151 од 22.11.2016. године  и 01-25 од 29.03.2019. године,

Надзорни одбор Јавног предузећа Пословни центар Земун,  на седници одржаној дана 20.09.2021. године донео је:

 

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЗЕМУН И ЗАКУПА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

Редни број

Назив-опис услуге

Стара цена

Стопа

повећања

Нова цена

Износ

Пдв-а

Нова цена

 

1

Тезга месећна резервација:

Први рејон 1-27, 36-50, 59а-70

Други рејон 28-35, 51-58, 71-74

Трећи рејон 75-100

5 520,00

3 520,00

1932,00

20%

20%

20%

10%

13%

29%

5 083,00

3 333,00

2 083,00

1 017,00

667,00

417,00

6100,00

4000,00

2500,00

 

2

Тезга-дневна накнада:

 

 

 

 

 

 

 

 

први рејон уз резервацију

280,00

20%

7%

250,00

50,00

300,00

 

 

први рејон без резервације

580,00

20%

10%

533,00

107,00

640,00

 

 

други рејон уз резервацију

240,00

20%

12%

225,00

45,00

270,00

 

 

други рејон без резервације

540,00

20%

11%

500,00

100,00

600,00

 

 

трећи рејон уз резервацију

180,00

20%

11%

166,00

34,00

200,00

 

 

трећи рејон без резервације

480,00

20%

10%

441,00

89,00

530,00

 

 

Расхладна витрина

 

 

 

 

 

 

 

 

месечна резервација

20.000,00

20%

10%

18.333,00

1.667,00

22.000,00

 

4

Расхладна витрина

 

 

 

 

 

 

 

 

дневна накнада без резервације

1000,00

20%

50%

1.250,00

250,00

1.500,00

 

5

Мес.резервац. мобилијера на прош.делу пијаце

14.500,00

20%

3%

12.500,00

2.500,00

15.000,00

 

6

Месечна резервација тезге

 

 

 

 

 

 

 

 

на проширеном делу пијаце

13.500,00

20%

4%

11.666,00

2.334,00

14.000,00

 

7

Продаја воћа и поврћа из камиона уз пијацу месећно

30.000,00

20%

0

25.000,00

5.000,00

30.000,00

 

8

Додатне продајне површине уз објекат дневно

150,00

20%

33%

166,00

34,00

200,00/м2

 

9

Коришћење бункера тезги које нису у закупу:

 

 

 

 

 

 

 

 

месечно I реон

2.500,00

20%

0

2.083,00

417,00

2.500,00

 

 

месечно II и  III реон

1.500,00

20%

0

1.250,00

250,00

1.500,00

 

 

дневно коришћење бункера I, II и   III реон

150,00

20%

33%

166,00

34,00

200,00

 

 

ПИЈАЦА ЗЕМУН ПОЉЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

Тезга месечна резервација

2.100,00

20%

19%

2.083,00

417,00

2.500,00

 

 

Тезга - дневна накнада:

 

 

 

 

 

 

 

 

уз резервацију

170,00

20%

17%

166,00

34,00

200,00

 

 

без резервације

470,00

20%

17%

458,00

92,00

550,00

 

 

Додатне продајне површ. уз објекат-дневно

 

20%

 

166,00

34,00

200,00/м2

 

 

Коришћење бункера тезге које нису у закупу ДНЕВНО

 

20%

 

166,00

34,00

200,00

 

 

Пијаца "Батајница"

 

 

 

 

 

 

 

 

Тезга-месечна резервација

2.600,00

20%

15%

2.500,00

500

3.000,00

 

 

Тезга-дневна накнада:

 

 

 

 

 

 

 

уз резервацију

200,00

20%

25%

208,00

42,00

250,00

 

 

без резервације

640,00

20%

9%

583,00

117,00

700,00

 

 

Закуп поља-месечна резервација

1.600,00

20%

25%

1.666,00

334,00

2.000,00

 

 

Закуп поља-дневна накнада

 

 

 

 

 

 

 

уз резервацију

200,00

20%

25%

208,00

42,00

250,00

 

 

без резервације

640,00

20%

1%

541,00

109,00

650,00

 

 

Додатне продајне површине уз објекат-дневно

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

1%

166,00

34,00

200,00/м2

 

 

Пијаца "Галеника"

 

 

 

 

 

 

 

Месечна резервација тезге

1.100,00

20%

18%

1.083,00

217,00

1.300,00

 

 

Тезга-дневна накнада:

 

 

 

 

 

 

 

уз резервацију

170,00

20%

17%

166,00

34,00

200,00

 

 

без резервације

470,00

20%

6%

416,00

84,00

500,00

 

 

Додатне продајне површине уз објекат - дневно

 

20%

 

166,00

34,00

200,00/м2

 

 

Коришћење бункера тезге које нису у закупу-дневно

 

20%

 

166,00

34,00

200,00

 

 

Локал на Галеници-месечно

10.000,00

20%

10%

9.166,00

1.834,00

11.000,00

 

 

Пијаца "Шајкашка"

 

 

 

 

 

 

 

 

Мало поље 2м х 2м

 

 

 

 

 

 

 

 

месечни закуп

1.100,00

20%

36%

1.250,00

250,00

1.500,00

 

 

дневна накнада уз резервацију

150,00

20%

33%

166,00

34,00

200,00

 

 

дневна накнада без резервације

400,00

20%

37%

458,00

92,00

550,00

 

 

Велико поље 2м х 4м

 

 

 

 

 

 

 

 

месечни закуп

1.500,00

20%

33%

1.666,00

334,00

2.000,00

 

 

дневна накнада уз резервацију

300,00

20%

16%

291,00

59,00

350,00

 

 

дневна накнада без резервације

600,00

20%

8%

541,00

109,00

650,00

 

 

Закуп пијачног платоа за полигон-Ауто школа месечно

18.000,00

20%

11%

16.666,00

3.334,00

20.000,00

 

 

Локација за постављање покретних тезги за манифестацију "Дани књиге" ул. Немањина бр. 2 за цео период коришћења

40.800,00

20%

10%

37.500,00

7.500,00

45.000,00

 

 

Остале локације за време одржавања традиционалних манифестација

 

20%

 

16.666,00

3.334,00

20.000,00

 

 

 II ЗАКУП ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПИЈАЦАМА

 

 

 

 

 

 

 

 

Пијаца "Сава Ковачевић"

 

 

 

 

 

 

 

 

Локација бр: 7,8,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,29,33,35

8.568,00

20%

10%

7.833,00

1.567,00

9.400,00

 

 

Локација бр: 1,14,28,31,32

10.332,00

20%

9%

9.417,00

1.883,00

11.300,00

 

 

Локација бр. 13

10.332,00

20%

16%

10.000,00

2.000,00

12.000,00

 

 

Локација бр: 3,6,9,21

10.332,00

20%

25%

10.833,00

2.167,00

13.000,00

 

 

Локација бр. 5,30

12.600,00

20%

8%

11.416,00

2.284,00

13.700,00

 

 

Локација бр: 10,11,15,36

12.600,00

20%

11%

11.666,00

2.334,00

14.000,00

 

 

Локација бр: 2,4,20,34,37

13.986,00

20%

3%

12.083,00

2.417,00

14.500,00

 

 

Локација бр. 40

15.000,00

20%

0

12.500,00

2.500,00

15.000,00

 

 

Локација бр. 39

24.000,00

20%

0

20.000,00

4.000,00

24.000,00

 

 

Локација бр. 38а

28.200,00

20%

0

23.500,00

4.700,00

28.200,00

 

 

Локација бр. 38а

37.800,00

20%

0

31.500,00

6.300,00

37.800,00

 

 

Додатне продајне површине уз објекат-дневно

20%

0

166,00

34,00

200,00/м2

 

 

 

Пијаце Батајница, Земун Поље и Шајкашка

 

1

а) објекти корисника

 

 

 

 

 

 

 

2

привремени објекат до 5м2

5.796,00

20%

12%

5.416,00

1.084,00

6.500,00

 

3

привремени објекат до 8м2

6.678,00

20%

12%

6.250,00

1.250,00

7.500,00

 

4

привремени објекат до 10м2

7.686,00

20%

11%

7.083,00

1.417,00

8.500,00

 

5

привремени објекат до 12м2

8.400,00

20%

10%

7.750,00

1.550,00

9.300,00

 

6

привремени објекат до 15м2

10.584,00

20%

9%

9.666,00

1.934,00

11.600,00

 

7

привремени објекат до 18м2

12.000,00

20%

10%

11.000,00

2.200,00

13.200,00

 

8

привремени објекат до 20м2

13.680,00

20%

9%

12.500,00

2.500,00

15.000,00

 

9

привремени објекат до 30м2

15.750,00

20%

11%

14.583,00

2.917,00

17.500,00

 

 

б) објекти Јавног предузећа

 

 

 

 

 

 

 

 

привремени објекат до 5м2

7.200,00

20%

11%

6.666,00

1.334,00

8.000,00

 

 

привремени објекат до 10м2

10.800,00

20%

11%

10.000,00

2.000,00

12.000,00

 

 

додатне продајне површине уз објекат -дневно

 

20%

0%

166,00

34,00

200,00/м2

 

 

ЗАКУП ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА-КИОСКА ВАН ПИЈАЦА -

 

 

 

Уз цену се зарачунава комунална такса по решењу Пореске управе

 

 

 

а) киосци Јавног предузећа

 

 

 

 

 

 

 

 

Локација у улици Сибињанин Јанка

8.694,00

20%

9%

7.916,00

1.584,00

9.500,00

 

 

Локација у улици Главна преко пута Позоришта

38.430,00

20%

9%

35.000,00

7.000,00

42.000,00

 

 

Локација у улици Главна киоск 5а

########

20%

9%

108.333,00

21.667,00

130.000,00

 

 

Локација у улици Главна код  РК киоск бр. 1

########

20%

9%

108.333,00

21.667,00

130.000,00

 

 

Локација у улици Главна код РК киоск бр. 2

22.000,00

20%

0%

18.333,00

3.667,00

22.000,00

 

 

Локација у улици Главна код РК киоск бр. 5

57.822,00

20%

0%

26.666,00

5.334,00

32.000,00

 

 

Локација у улици Авијатичарски трг

18.000,00

20%

0%

18.333,00

3.667,00

18.000,00

 

 

Локација Земун поље Душана Мађарчића

12.474,00

20%

11%

11.500,00

2.300,00

13.800,00

 

 

Локација у улици Ј. Бранковића 2, киоск 2

15.120,00

20%

12%

14.166,00

2.834,00

17.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локација у ул. Вртларска

20.000,00

20%

25%

20.833,00

4.167,00

25.000,00

Ценовник пијачних услуга и закупа привремених објеката ступа на снагу и примењиваће се од 01.11.2021. године.

Даном ступања на снагу овог Ценовника престаје да важи Ценовник пијачних услуга и закупа привремених објеката

бр. 01-156 од 30.11.2016, 01-70 од 15.12.2017, 01-52 од 28.11.2018, 01-65 од 28.11.2019. и 01-31 од 27.11.2020. године.